ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.ภัททา เกิดเรือง ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง "รองศาสตราจารย์" จากสภามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

30 พฤษภาคม 2566
อ่าน : 318


คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.ภัททา เกิดเรือง ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง "รองศาสตราจารย์" จากสภามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์