การประชุมสัมมนาเผยแพร่ผลการศึกษา โครงการศึกษาการแยกห่วงโซ่อุปทาน (Decoupling) ของอุตสาหกรรมสำคัญระหว่างสหรัฐอเมริกา และจีน และนัยต่อเศรษฐกิจการค้าไทย

20 July 2023
Read : 275


กลุ่มคลัสเตอร์ความสามารถในการแข่งขัน คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ICRC) ร่วมกับสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า (สนค.) กระทรวงพาณิชย์ จัดการประชุมสัมมนาเผยแพร่ผลการศึกษา โครงการศึกษาการแยกห่วงโซ่อุปทาน (Decoupling) ของอุตสาหกรรมสำคัญระหว่างสหรัฐอเมริกา และจีน และนัยต่อเศรษฐกิจการค้าไทย เมื่อวันพุธที่ 19 กรกฎาคม 2566 ณ โรงแรมอีสติน แกรนด์ พญาไท โดยมี รศ.ดร.อาชนัน เกาะไพบูลย์ รศ.ดร.จุฑาทิพย์ จงวนิชย์ และ อ.ดร.วานิสสา เสือนิล จากกลุ่มคลัสเตอร์ฯ เข้าร่วมการสัมมนาเผยแพร่ผลการศึกษาดังกล่าว 

ในการสัมมนาเผยแพร่ผลการศึกษาครั้งนี้ ได้รับเกียรติจากนายพูนพงษ์ นัยนาภากรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า (ผอ.สนค.) เป็นประธานเปิดงานสัมมนาฯ โดยมีผู้เข้าร่วมจากภาคเอกชน สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย หอการค้าไทยในจีน และบริษัท วิสอัพ จำกัด รวมทั้งรูปแบบออฟไลน์และออนไลน์กว่า 250 ท่าน

การประชุมสัมมนาเผยแพร่ผลการศึกษา ฯ นี้ เป็นส่วนหนึ่งของโครงการศึกษาการแยกห่วงโซ่อุปทาน (decoupling) ของอุตสาหกรรมสำคัญระหว่างสหรัฐอเมริกาและจีน และนัยต่อเศรษฐกิจการค้าไทย ซึ่งจัดทำร่วมกันระหว่างสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า กระทรวงพาณิชย์ และ กลุ่มคลัสเตอร์ความสามารถในการแข่งขัน คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ICRC) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินแนวโน้มการแยกห่วงโซ่อุปทาน โดยเฉพาะในอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสำคัญที่มีนัยทางเศรษฐกิจและความมั่นคงที่กำลังเกิดขึ้น และผลกระทบต่อเศรษฐกิจโลกและไทยทั้งด้านการผลิต การค้า การลงทุน และด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงจัดทำข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในการกำหนดแนวทางของประเทศ เพื่อให้สามารถรับมือกับผลกระทบและใช้ประโยชน์จากโอกาสทางเศรษฐกิจการค้าที่จะเกิดขึ้น

กลุ่มคลัสเตอร์ความสามารถในการแข่งขัน คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ICRC) ขอขอบคุณทีมผู้บริหารสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า (สนค.) ผู้ร่วมงานทุกท่าน และคุณนราชล ส่งสมบูรณ์ เจ้าหน้าที่คณะเศรษฐศาสตร์ มธ. ในฐานะพิธีกรของการสัมมนา

ดาวน์โหลดข้อมูล Press release ได้ที่: https://drive.google.com/file/d/1Prp9g9
รับชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ https://drive.google.com/drive/folders/1sHiv