ชวนรับชมองค์ความรู้ของบุคลากรในคณะฯ ที่มีการประชาสัมพันธ์บน Facebook: EconTU Official เดือนสิงหาคม 2566

21 August 2023
Read : 289
ชวนรับชมองค์ความรู้ของบุคลากรในคณะฯ ที่มีการประชาสัมพันธ์บน Facebook: EconTU Official เดือนสิงหาคม 2566

1. รื้อเกณฑ์เบี้ยคนชรา ต้องพิสูจน์ความจน
ดร.ทีปกร จิร์ฐิติกุลชัย, มติชน
https://www.matichon.co.th/politics/news_4130703

2. การสัมมนานำเสนอบทความ "Improving the Forecast Accuracy of Protected Data Using Time Series Features"
นำเสนอบทความโดย Dr.Matthew Schneider ดำเนินรายการโดย ผศ.ดร.เฉลิมพงษ์ คงเจริญ, EconTU Official
https://www.facebook.com/ECONTUofficial/videos/2577118879103649

3. การสัมมนานำเสนอบทความ "Preparing and Sustaining the Workforce in Thai Aging Society: Challenges and Solutions"
นำเสนอบทความโดย รศ.ดร.แก้วขวัญ ตั้งติพงศ์กูล ดำเนินรายการโดย ดร.เกียรติอนันต์ ล้วนแก้ว, EconTU Official
https://www.facebook.com/ECONTUofficial/videos/1655126621672767

4. กสศ. ร่วมหาแนวทางผลักดันงานวิจัยสู่นโยบาย พลิกโฉมการศึกษาไทยที่ยั่งยืน
ดร.เกียรติอนันต์ ล้วนแก้ว, กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา
https://www.eef.or.th/article-70947

5. ทำไมคนไทยยังต้องพิสูจน์ความจน? คุยเรื่องเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ กับ ผศ.ดร.ธร ปีติดล
ผศ.ดร.ธร ปีติดล, The MATTER
https://thematter.co/social/thorn-pitidol-interview-with-elderly-welfare/210822

6. ถอดบทเรียน ‘จีน’ แก้ ‘จน’: ตรงจุด มั่นคง สมดุล
รศ.ดร.อักษรศรี พานิชสาส์น, The Active
https://theactive.net/read/poor-solving-china

7. สังคมเกาหลีกับเส้นทางชีวิตที่กำหนดด้วยผลการสอบ
คุณปวริศ อำนวยพรไพศาล, เศรษฐสาร
http://www.setthasarn.econ.tu.ac.th/blog/detail/646

8. ประเทศไทยกำลังเดินถอยหลังเรื่องความคุ้มครองความยากจนผู้สูงอายุ
ดร.ทีปกร จิร์ฐิติกุลชัย, สำนักข่าวอิศรา
https://www.isranews.org/article/isranews-article/120993

9. งานสัมมนานำเสนอบทความ "Examining Farmers’ Willingness to Pay for Harvesting Technology to Restrain Sugarcane Burning and PM2.5 in Thailand"
นำเสนอบทความโดย ผศ.ดร.ถิรภาพ ฟักทอง ผศ.ดร.อลงกรณ์ ธนศรีธัญญากุล ดร.ปิยะวงศ์ ปัญจะเทวคุปต์ ดร.ลอยลม ประเสริฐศรี ดำเนินรายการโดย ผศ.วีระวัฒน์ ภัทรศักดิ์กำจร, EconTU Official
https://www.facebook.com/ECONTUofficial/videos/1049474662715562

10. ต่างกัน 4 เท่า เทียบงบเบี้ยผู้สูงอายุ-บำนาญ ขรก.
ดร.ทีปกร จิร์ฐิติกุลชัย, สำนักข่าวอิศรา
https://www.isranews.org/article/isranews-scoop/121050

11. ความสัมพันธ์ระหว่างตลาด สินค้าจำแลง และกบฏในล้านนา
คุณนัฏฐิญา แก้วแกมทอง, เศรษฐสาร
http://www.setthasarn.econ.tu.ac.th/blog/detail/648

12. ค่าจ้างเป็นเรื่องนโยบาย ไม่ใช่ GDP อย่างที่กล่าวอ้าง
อาจารย์กุศล เลี้ยวสกุล, เศรษฐสาร
http://www.setthasarn.econ.tu.ac.th/blog/detail/649

13. New Elderly Allowance Criteria: Budgetary solution or acceleration of Thailand's elderly crisis?
ศ.ดร.เอื้อมพร พิชัยสนิธ, The Nation Thailand
https://www.nationthailand.com/blogs/more/commentary/40030464

14. สำเพ็งในวันที่ไม่เหมือนเดิม
คุณศิดาภา โล่ห์ตระกูล และ คุณธีรกานต์ ตั้งอมรสิริโชค, เศรษฐสาร
http://www.setthasarn.econ.tu.ac.th/blog/detail/647

15. ความสัมพันธ์ระหว่างตลาด สินค้าจำแลง และกบฏในล้านนา
คุณนัฏฐิญา แก้วแกมทอง, เศรษฐสาร
http://www.setthasarn.econ.tu.ac.th/blog/detail/648

16. ปรับเกณฑ์เบี้ยยังชีพ: ทางออกงบประมาณ หรือ การเร่งวิกฤติผู้สูงอายุไทย?
ศ.ดร.เอื้อมพร พิชัยสนิธ, กรุงเทพธุรกิจ
https://www.bangkokbiznews.com/health/public-health/1085533

17. Thailand’s Droughts Could Damage Economy, Increase Poverty, Experts Say
ดร.เกียรติอนันต์ ล้วนแก้ว, Voice of America (VOA)
https://www.voanews.com/a/thailand-s-droughts-could-damage-economy-increase-poverty-experts-say/7240677

18. อนาคตของค่าจ้างขั้นต่ำและเบี้ยผู้สูงอายุ ควรก้าวไปอย่างไร?
ผศ.วีระวัฒน์ ภัทรศักดิ์กำจร และ อ.กุศล เลี้ยวสกุลอีสานบิซ
https://www.facebook.com/esanbiz/videos/711190661050207