ขอเชิญผู้ที่สนใจรับชมงานเสวนาเพื่อรำลึกถึง ศ.ดร.ภาณุพงศ์ นิธิประภา ภายใต้หัวข้อ "IN MEMORY OF PROF.BHANUPONG NIDHIPRABHA มุมมองชีวิตและแนวคิดทางวิชาการ"

22 August 2023
Read : 340


ขอเชิญผู้ที่สนใจรับชมงานเสวนาเพื่อรำลึกถึง ศ.ดร.ภาณุพงศ์ นิธิประภา อดีตคณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ภายใต้หัวข้อ "IN MEMORY OF PROF.BHANUPONG NIDHIPRABHA มุมมองชีวิตและแนวคิดทางวิชาการ"

วันพฤหัสบดีที่ 31 สิงหาคม 2566 l 9.00 – 11.00 น. ณ ห้อง co-working space ชั้น 1 คณะเศรษฐศาสตร์ มธ. ท่าพระจันทร์

รับชมได้ที่: https://www.facebook.com/ECONTUofficial/videos/283796191022670

การบรรยายหัวข้อ "มุมมองความเป็นครู" โดย คุณ Divina Marisa Nidhiprabha ภรรยาของ ศ.ดร.ภาณุพงศ์ นิธิประภา

ร่วมเสวนาโดย
รศ.ดร.นริศ ชัยสูตร อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และอดีตคณบดีคณะเศรษฐศาสตร์
คุณวิน พรหมแพทย์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสายงานลูกค้าไฮเน็ตเวิร์ธ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
ดร.มิ่งขวัญ ทองพฤกษา ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานจัดการกองทุน บลจ.บัวหลวง

​​​​​​​