เสวนาโครงการติดตามเศรษฐกิจไทยครั้งที่ 16 (Thammasat Economic Focus-TEF16) และชุดก้าวเข้าสู่ 70 ปี เศรษฐศาสตร์ ธรรมศาสตร์ ครั้งที่ 5 ในหัวข้อเรื่อง "เดินหน้าเศรษฐกิจไทยหลังการเลือกตั้ง"

01 เมษายน 2562
อ่าน : 2,133
การเสวนาโครงการติดตามเศรษฐกิจไทยครั้งที่ 16 (Thammasat Economic Focus-TEF16) ร่วมกับชุดก้าวเข้าสู่ 70 ปี เศรษฐศาสตร์ ธรรมศาสตร์ ครั้งที่ 5 ในหัวข้อเรื่อง "เดินหน้าเศรษฐกิจไทยหลังการเลือกตั้ง"
วันจันทร์ที่ 1 เมษายน 2562 เวลา 13.00 - 16.30 น.

วิทยากร 1.รศ.ดร.นิพนธ์ พัวพงศกร สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI)
2. คุณเจน นำชัยศิริ อดีตประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
3. รศ.ดร.อภิชาต สถิตนิรมัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ชวนเสวนาโดย อ.ดร.เกียรติอนันต์ ล้วนแก้ว คณะเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สถานที่ ณ ห้อง ศ.101 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ท่าพระจันทร์)

บันทึกการเสวนา https://www.youtube.com/watch?v=vpoJT9ROGTc&t=1572s