งานสัมมนา 70 ปี รัฐศาสตร์ - เศรษฐศาสตร์ ธรรมศาสตร์ มองไปข้างหน้าเศรษฐกิจการเมืองไทย

15 มิถุนายน 2562
อ่าน : 2,126
โครงการสัมมนาและเผยแพร่ ร่วมกับ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดงานสัมมนา "70 ปี รัฐศาสตร์ - เศรษฐศาสตร์ ธรรมศาสตร์ มองไปข้างหน้าเศรษฐกิจการเมืองไทย" ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้

วันเสาร์ที่ 15 มิถุนายน 2562 

เวลา 13.00 - 14.30 น.
เวทีดีเบตนโยบายสาธารณะเรื่อง :การออกแบบภูมิทัศน์เศรษฐกิจการเมืองไทยในมุมมองของคนรุ่นใหม่
เสนอโดย:ทีมนักศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ และคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ดำเนินรายการโดย
ดร.เกียรติอนันต์ ล้วนแก้ว คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
อาจารย์ชาลินี สนพลาย คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
วิจารณ์โดย :ผู้ทรงคุณวุฒิ

เวลา :14.30 - 16.30 น.
เวทีเสวนาเรื่อง มองไปข้างหน้าเศรษฐกิจการเมืองไทย กับดักหรือแสงสว่างที่ปลายอุโมงค์
ร่วมเสวนาโดย
ศ.ดร.อารยะ ปรีชาเมตตา คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ศ.ดร.เกษียร เตชะพีระ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
รศ.ดร.อภิชาต สถิตนิรามัย คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ผศ.ดร.วรรณภา ติระสังขะ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ดำเนินรายการโดย
ผศ.ดร.ทวิดา กมลเวชช คณบดีคณะรัฐศาสตร์
สถานที่ ณ ห้อง ร.103 ชั้น 1 คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ท่าพระจันทร์)