เสวนาโครงการติดตามเศรษฐกิจไทยครั้งที่ 14 (Thammasat Economic Focus-TEF14) ในหัวข้อเรื่อง "ปฏิรูปการศึกษา เดินหน้าประเทศไทย"

27 สิงหาคม 2561
อ่าน : 1,772
คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดงานเสวนาโครงการติดตามเศรษฐกิจไทยครั้งที่ 14 (Thammasat Economic Focus-TEF14) ในหัวข้อ "ปฏิรูปการศึกษา เดินหน้าประเทศไทย"

วันจันทร์ที่ 27 สิงหาคม 2561 เวลา 13.30 - 16.00 น.

วิทยากร
1. รศ.ดร.ชัยยุทธ ปัญญสวัสดิ์สุทธิ์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
2.ดร.ดิลกะ ลัทธพิพัฒน์ ธนาคารโลกสำนักงานประเทศไทย
3. ดร.ภูมิศรัณย์ ทองเลี่ยมนาค สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

ดำเนินรายการโดย อ.นนท์ นุชหมอน คณะเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

สถานที่ :ณ ห้อง ศ.101 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ท่าพระจันทร์)

บันทึกการเสวนา https://www.youtube.com/watch?v=7Ai5soyak68