Monday Brown Bag ปีการศึกษา 2/2566 ครั้งที่ 1 เรื่อง“SoftSkill สำคัญแค่ไหนสำหรับการทำงานของเยาวชน”

03 มกราคม 2567
อ่าน : 413


ขอเชิญผู้ที่สนใจรับชมซีรีย์สัมมนา Monday Brown Bag ปีการศึกษา 2/2566 ครั้งที่ 1 หัวข้อ "Soft Skill สำคัญแค่ไหนสำหรับการทำงานของเยาวชน"


วันจันทร์ที่ 8 มกราคม 2567 l 12.30 – 13.30 น.

รับชมผ่าน Facebook live: EconTU Official

Zoom: Meeting ID : 957 6021 5647 หรือ https://zoom.us/j/95760215647

นำเสนอโดย ผศ. ดร.เกียรติอนันต์ ล้วนแก้ว

ดำเนินรายการโดย รศ. ดร.ธาตรี จันทรโคลิกา

สามารถรับชมย้อนหลังได้ที่  https://www.facebook.com/ECONTUofficial/videos/752832653372422/