เปิดประสบการณ์ไปแลกเปลี่ยน ณ Akita International University (AIU) โดยพี่อ้อม

07 November 2022
อ่าน : 2,739


เปิดประสบการณ์ไปแลกเปลี่ยน ณ Akita International University (AIU) โดยพี่อ้อม

ชวนรับชมการสัมภาษณ์พี่อ้อม (คุณ Wasini Arayawathanawet) ศิษย์เก่าโครงการเศรษฐศาสตรบัณฑิต 
หลักสูตรนานาชาติ (BE) คณะเศรษฐศาสตร์ มธ. เล่าประสบการณ์ที่ได้ไปศึกษาแลกเปลี่ยน ณ Akita International University (AIU) ประเทศญี่ปุ่น ผ่านโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ มธ. 

หากน้อง ๆ นักศึกษาของคณะฯ สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ มธ. ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่: bit.ly/3BCymkl หรือโทรสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่คุณนริศา เกลียวทอง โทร 02 613 2480 โดยเราจะเปิดรับสมัครช่วงเดือนมกราคมของทุกปี ดังนั้นทุกคนจะต้องมีผลคะแนนสอบ TOEFL และ IELTS (Academic) ก่อนช่วงรับสมัครนะ (ต้องสอบภาษาอังกฤษภายในเดือนธันวาคมนี้นะ)

Faculty of Economics, Thammasat University “Where we produce quality economists for the nation”

#EconTU #EconTUExchangeSeries #เศรษฐศาสตร์ธรรมศาสตร์