ชวนรับชมองค์ความรู้ของบุคลากรในคณะฯ ที่มีการประชาสัมพันธ์บน Facebook: EconTU Official เดือนกุมภาพันธ์ 2564

05 มีนาคม 2564
อ่าน : 560
ชวนรับชมองค์ความรู้ของบุคลากรในคณะฯ ที่มีการประชาสัมพันธ์บน Facebook: EconTU Official เดือนกุมภาพันธ์ 2564

1. ซีรีย์สัมมนาชุด "พลังแห่งยุคสมัย" ตอนที่ 1 : ความเหลื่อมล้ำระหว่างรุ่น
ผศ.ดร.ธร ปีติดล และ อ.วีรวัฒน์ ภัทรศักดิ์กำจร, Center for Research on Inequality and Social Policy - CRISP
https://www.facebook.com/CRISP.Thammasat/videos/4246

2. ไทยต้องเตรียมรับมือนโยบาย "โจ ไบเดน" อย่างไร ?
รศ.ดร.อาชนัน เกาะไพบูลย์, Mitikhao 90.5
https://www.facebook.com/SmartNewsFM90.5/videos/1333

3. ความเหลื่อมล้ำในอาชีพไรเดอร์ส่งอาหาร นิวนอร์มอลของความไม่เท่าเทียมในสังคม
Center for Research on Inequality and Social Policy - CRISP
https://www.the101.world/platform-rider-inequality


4. แนะนักลงทุนรุ่นใหม่อย่าหวังรวยเร็ว ให้ลงทุนระยะยาว
รศ.ดร.พีระ เจริญพร และ คุณดิษยพล ธชทรงธรรม, สํานักข่าวไทย TNAMCOT
https://youtu.be/qu_PYXTP7ow

5. หนี้ท่วมหัว เอาตัวให้รอด
ศ.ดร.พรายพล คุ้มทรัพย์, ไทยโพสต์
https://www.thaipost.net/main/detail/9182

6. ตีแผ่ความเหลื่อมล้ำระหว่างรุ่น แรงปะทะคนยุคเก่า-ใหม่!
ผศ.ดร.ธร ปีติดล และ อ.วีรวัฒน์ ภัทรศักดิ์กำจร, เดลินิวส์
https://www.dailynews.co.th/article/8238

7. ซีรีย์สัมมนาชุด "พลังแห่งยุคสมัย" ตอนที่ 2: การสร้างความเป็นธรรมทางเศรษฐกิจหลัง 2475
รศ.ดร. อภิชาต สถิตนิรามัย และ อ.อิสร์กุล อุณหเกตุ, Center for Research on Inequality and Social Policy - CRISP
https://www.facebook.com/CRISP.Thammasat/videos/4278

8. เศรษฐสาร on Podcast EP 7 - Craft Beer
อ.วีระวัฒน์ ภัทรศักดิ์กำจร พูดคุยกับ อ.กุศล เลี้ยวสกุล, เศรษฐสาร
https://soundcloud.com/user-7840

9. ปี 63 เศรษฐกิจติดโควิด ปี 64 ยิ่งได้วัคซีนเร็วยิ่งดีต่อเศรษฐกิจ
ผศ.ดร.เฉลิมพงษ์ คงเจริญ, ประชาไท
https://prachatai.com/journal/2021/02/91602

10. ‘เหลื่อมลํ้า’ฝังลึกข้ามรุ่น เชื้อไฟปะทุ‘สังคมขัดแย้ง’
ผศ.ดร.ธร ปีติดล และ อ.วีรวัฒน์ ภัทรศักดิ์กำจร, แนวหน้า
https://www.naewna.com/likesara/5509

11. การสัมมนาเชิงปฏิบัติการออนไลน์ ชุด “Big Data Series” ครั้งที่ 1 เรื่อง “การใช้โปรแกรมและฐานข้อมูล Eikon, Datastream, Eikon Excel”
ศูนย์ข้อมูล Big Data ร่วมกับคณะทำงานสัมมนา เผยแพร่ จัดการองค์ความรู้และสื่อสาธารณะ, EconTU Official
https://www.facebook.com/ECONTUofficial/videos/1951

12. หวั่นปัญหา "พม่า" ยืดเยื้อ แรงงาน-คนรุ่นใหม่ทะลักมาไทย
รศ.ดร.กิริยา กุลกลการ, เดลินิวส์
https://www.dailynews.co.th/article/8257

13. งานเสวนาวิชาการสาธารณะ เรื่อง "ชีวิตหนี้...นิยามใหม่การปรับตัวชาวนายุคโควิด-19"
ร่วมเสวนาโดย ผศ.ดร.ชญานี ชวะโนทย์, มูลนิธิชีวิตไท - Local Act
https://www.facebook.com/LocalAct/videos/2298

14. บทบาทของภาคประชาสังคมกับ SDG และบทบาทเงินต่างชาติในการพัฒนา
ผศ.ชล บุนนาค, FM 96.5 Thinking radio
https://youtu.be/CLj1fuoJuwU

15. มองการสรรหาผู้อำนวยการใหญ่ WTO กระบวนการที่ช่วยขับให้เสียงของประเทศกำลังพัฒนาดังขึ้น
ผศ.สิทธิกร นิพภยะ, SDG Move
https://www.sdgmove.com/2021/02/24

16. หมากเกมนี้ของ Facebook
ศ.ดร.อารยะ ปรีชาเมตตา, กรุงเทพธุรกิจ
https://www.bangkokbiznews.com/blog/detail/6520