ขอเชิญรับชม EconTU Symposium ครั้งที่ 43 ภายใต้หัวข้อ “ก้าวต่อไปเพื่อประเทศไทยที่ยั่งยืน”

08 มิถุนายน 2564
อ่าน : 3,771


ขอเชิญทุกท่านรับชมงานสัมมนาวิชาการประจำปี 2564 ของคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

EconTU Symposium ครั้งที่ 43
ภายใต้หัวข้อ “ก้าวต่อไปเพื่อประเทศไทยที่ยั่งยืน” 


รับชมวิดีได้ที่นี่:
1. ช่วงเช้า: https://www.facebook.com/ECONTUofficial/videos/824412025177839
2. ช่วงบ่าย: https://www.facebook.com/ECONTUofficial/videos/950888185732957
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 17 มิถุนายน 2564 ตั้งแต่เวลา 09.00 – 17.00 น.

รับชมรายละเอียดเพิ่มเติมและกำหนดการได้ที่: http://www.symposium.econ.tu.ac.th/

รับชมวิดีโอแนะนำงาน Symposium ได้ที่นี่: 
วิดีโอแนะนำงาน Symposium
แนะนำหัวข้อการนำเสนอ

รับชมวิดีโอแนะนำงาน Symposium ได้ที่นี่: 

วิดีโอแนะนำงาน Symposium


แนะนำหัวข้อการนำเสนอ