ชวนรับชมองค์ความรู้ของบุคลากรในคณะฯ ที่มีการประชาสัมพันธ์บน Facebook: EconTU Official เดือนกุมภาพันธ์ 2565

08 มีนาคม 2565
อ่าน : 888
ชวนรับชมองค์ความรู้ของบุคลากรในคณะฯ ที่มีการประชาสัมพันธ์บน Facebook: EconTU Official เดือนกุมภาพันธ์ 2565

1. สกพอ.ใช้ “แสงไฟกลางคืน” วิเคราะห์การขยายตัวของเมืองในพื้นที่ EEC
ผศ.ดร.ณัฐพงษ์ พัฒนพงษ์, ThaiPublica
https://thaipublica.org/2022/01/nighttime

2. Thailand's auto industry joins race for electric vehicle solutions
ผศ.ดร.ภูรี สิรสุนทร, CNA
https://www.channelnewsasia.com/watch/thailands

3. "จีน" ยืนบนขาตัวเองได้อย่างไร? เศรษฐกิจไม่พัง
รศ.ดร.อักษรศรี พานิชสาส์น, ฐานเศรษฐกิจ
https://www.thansettakij.com/world/512867

4. ข้อมูลดาวเทียมพื้นที่ 'อีอีซี' ชี้ 'แสงกลางคืน' สะท้อนค่า ศก.
ผศ.ดร.ณัฐพงษ์ พัฒนพงษ์, กรุงเทพธุรกิจ
https://inews.bangkokbiznews.com/read/439325

5. หากแรงงานไทยหายไป จะเป็นอย่างไร?
รศ.ดร.กิริยา กุลกลการ, The MATTER
https://thematter.co/social/economy/migration-impacts-on-economy/142410

6. เศรษฐกิจแพลตฟอร์มกับความท้าทายของเศรษฐกิจไทย (1): สู่โลกของเศรษฐกิจแพลตฟอร์ม
ผศ.ดร.ธร ปีติดล, The101.world
https://www.the101.world/platform-econ-01

7. เศรษฐกิจแพลตฟอร์มกับความท้าทายของเศรษฐกิจไทย (2): การผูกขาด การแข่งขัน และโจทย์ใหญ่ของการกำกับดูแล
ผศ.ดร.ธร ปีติดล, The101.world
https://www.the101.world/platform-econ-02

8. เศรษฐศาสตร์จุลภาคกับเรื่อง “หมูแพง”
อ.ดร.ปิยะวงศ์ ปัญจะเทวคุปต์, เศรษฐสาร
http://www.setthasarn.econ.tu.ac.th/blog/detail/580

9. หลากปัจจัยฉุดรั้งประเทศไทย…ไปไม่ถึงเศรษฐกิจดิจิทัล
รศ.ดร.จุฑาทิพย์ จงวนิชย์, Way magazine
https://waymagazine.org/digital-economy-in-thailand/

10. หนังสือ "เศรษฐศาสตร์การเงินระหว่างประเทศ: ทฤษฎีและการประยุกต์"
ศ.ดร.เอื้อมพร พิชัยสนิธ, สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
https://thammasatpress.tu.ac.th/wp_tupress/product/

11. วิดีโอนำเสนอการปาฐกถาพิเศษ ป๋วย อึ๊งภากรณ์ ครั้งที่ 18 เรื่อง "เลี้ยงลูกในโลกใหม่: พัฒนาการเด็ก ประชาธิปไตย และอนาคตใหม่ของทุกคน"
EconTU Official
https://www.facebook.com/ECONTUofficial/videos/747799366161484

12. สำรวจความเหลื่อมล้ำในไทย ตอนที่ 2 : ความเหลื่อมล้ำในมิติเชิงประชากร
คุณจิดาภา ลู่วิโรจน์ นักศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ มธ., เศรษฐสาร
http://www.setthasarn.econ.tu.ac.th/blog/detail/578

13. ทางรอดธุรกิจไทย : ทำอย่างไรให้ไม่กลายเป็นเหยื่อในปีที่ทุกคนกำลังจะเป็นเสือ
คุณลักษิกา สถาปัตยานนท์ นักศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ มธ., เศรษฐสาร
http://www.setthasarn.econ.tu.ac.th/blog/detail/579

14. งานประชุมวิชาการ “การพัฒนาที่ยั่งยืนด้วยระบบนิเวศคุณธรรม”
ร่วมประชุมโดย ผศ.ชล บุนนาค, Moral Spaces
https://www.facebook.com/Moral.Innovation/videos/1025762408297150

15. Director’s Note: 16 บันทึกจากการประชุม Thailand Sustainable Development Forum 2022
ผศ.ชล บุนนาค, SDG Move TH
https://www.facebook.com/sdgmoveth/photos/a.18047836