ขอเชิญรับชมงานสัมมนาวิชาการประจำปี 2565 ครั้งที่ 44 ภายใต้หัวข้อ “ความท้าทายของการยกระดับ S-Curve ในยุค Next Normal”

02 กันยายน 2565
อ่าน : 2,684


ขอเชิญผู้ที่สนใจทุกท่านรับชมงานสัมมนาวิชาการประจำปี 2565 ของคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ผ่านระบบออนไลน์

EconTU Symposium ครั้งที่ 44 ภายใต้หัวข้อ “ความท้าทายของการยกระดับ S-Curve ในยุค Next Normal”
ในวันพฤหัสบดีที่ 15 กันยายน 2565 l 09.00 – 17.00 น.


รับชมได้ที่
https://www.facebook.com/ECONTUofficial/videos/600057261845643 (ช่วงเช้า)
https://www.facebook.com/ECONTUofficial/videos/3283823431829480 (ช่วงบ่าย)

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่: http://www.symposium.econ.tu.ac.th

ปัจจุบันประเทศไทยได้ใช้ยุทธศาสตร์ในการพัฒนากลุ่มอุตสาหกรรมต่อยอดอุตสาหกรรมเดิมที่มีศักยภาพ (First S-Curve) ให้มุ่งเน้นใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆ มาช่วยพัฒนาให้กลุ่มอุตสาหกรรมนี้เติบโตต่อไปได้ และส่งเสริมกลุ่มอุตสาหกรรมอนาคต (New S-Curve) หรือกลุ่มอุตสาหกรรมใหม่ที่มีการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมอย่างเข้มข้น ให้มีความเข้มแข็ง ซึ่งจะมีความสามารถในการเติบโตต่อไปในอนาคตสูง การศึกษาพลวัตการพัฒนาอุตสาหกรรมจะทำให้เข้าใจถึงโครงสร้างอุตสาหกรรมของไทยและตลาดโลก ประสิทธิภาพและข้อจำกัดของนโยบายที่นำมาใช้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อโลกต้องเผชิญกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโรค Covid-19 เพื่อที่สามารถนำไปปรับปรุงหรือแก้ไข และเป็นข้อมูลในการออกแบบนโยบายในอนาคต

ด้วยเหตุนี้ การสัมมนาทางวิชาการประจำปี 2565 ครั้งที่ 44 ของคณะเศรษฐศาสตร์ กลุ่มวิจัยความสามารถในการแข่งขัน (International Competitiveness Research Cluster) จึงได้ทำการศึกษาถึงพลวัตการพัฒนาอุตสาหกรรม 5 กลุ่มได้แก่อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์และเครื่องใช้ไฟฟ้า อุตสาหกรรมยานยนต์ อุตสาหกรรมอาหารแปรรูปอุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์ไทย และอุตสาหกรรมยา มาเป็นหัวข้อการสัมมนา โดยหวังว่า องค์ความรู้ที่คณาจารย์ในคณะได้สร้างขึ้นจะเป็นประโยชน์แก่สังคมต่อไป