Cooking like a pro by EconTU

21 พฤศจิกายน 2565
อ่าน : 779


งานวิเทศสัมพันธ์ ร่วมกับโครงการเศรษฐศาสตรบัณฑิต หลักสูตรนานาชาติ (BE) ร่วมกันจัดกิจกรรม Cooking like a pro ซึ่งเป็นกิจกรรมสอนทำอาหารไทยให้กับนักศึกษาแลกเปลี่ยนจากต่างประเทศ นำการสอนทำอาหารโดย ผศ.ดร.ษิฌา ทับทิมพรรณ์ ผู้อำนวยการคณะทำงานวิเทศสัมพันธ์ ผศ.ดร.กิตติชัย แซ่ลี้ ผู้อำนวยการโครงการเศรษฐศาสตรบัณฑิต หลักสูตรนานาชาติ และ ผศ.ดร.วศิน ศิวสฤษดิ์ ผู้แทนอาจารย์คณะเศรษฐศาสตร์ มธ. เมื่อวันอังคารที่ 15 พฤศจิกายน 2565 ณ ห้องจัดเลี้ยง ชั้น 3 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ท่าพระจันทร์ โดยเมนูที่ถูกนำมาใช้สาธิตการทำอาหารได้แก่ ต้มข่าไก่ ผัดกะเพราหมูสับ ผัดกะเพราเห็ด น้ำพริกอ่อง และ ลาบหมู

ดูภาพเพิ่มเติมได้ที่: bit.ly/3EOa5KW