การสัมมนาหัวข้อ "New Research Ideas in China's Belt and Road Initiative" นำเสนอโดย Professor Euston Quah

21 พฤศจิกายน 2565
อ่าน : 799


คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นำโดย ผศ.ดร.ศุภชัย ศรีสุชาติ คณบดี รศ.ดร.พีระ เจริญพร รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ผศ.ดร.ษิฌา ทับทิมพรรณ์ ผู้อำนวยการคณะทำงานวิเทศสัมพันธ์ และ คณาจารย์คณะเศรษฐศาสตร์ มธ. ร่วมให้การต้อนรับ Professor Euston Quah ตำแหน่ง Albert Winsemius Chair Professor of Economics และ Director of Economic Growth Centre (EGC) ของ Nanyang Technological University ซึ่งให้เกียรติมาบรรยายหัวข้อ "New Research Ideas in China's Belt and Road Initiative" ให้แก่คณาจารย์ นักศึกษาและบุคลากรของคณะฯ ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 5 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ เมื่อวันจันทร์ที่ 21 พฤศจิกายน 2565

รับชมภาพเพิ่มเติมได้ที่: www.facebook.com/540217472774672