คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ต้อนรับผู้แทนจาก HEC Montreal ประเทศแคนาดา

23 พฤศจิกายน 2565
อ่าน : 430


คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นำโดย ผศ.ดร.ศุภชัย ศรีสุชาติ คณบดี รศ.ดร.พีระ เจริญพร รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ผศ.ดร.ษิฌา ทับทิมพรรณ์ ผู้อำนวยการคณะทำงานวิเทศสัมพันธ์ และ ผศ.ดร.กิตติชัย แซ่ลี้ ผู้อำนวยการโครงการเศรษฐศาสตรบัณฑิต หลักสูตรนานาชาติ ร่วมให้การต้อนรับ Professor Marie-Helene Jobin ตำแหน่ง Director International Relations and Partnerships จาก HEC Montreal ประเทศแคนาดา ซึ่งเดินทางมาเยี่ยมเยียน พบปะพูดคุยเกี่ยวกับความร่วมมือทางวิชาการที่ได้ทำร่วมกันมา และ หารือเกี่ยวกับความร่วมมือทางวิชาการอื่น ๆ ที่สนใจจะทำร่วมกันในอนาคต ณ ห้อง 403 คณะเศรษฐศาสตร์ มธ. ท่าพระจันทร์ เมื่อวันอังคารที่ 22 พฤศจิกายน 2565 โดยภายหลังการพูดคุย ผศ.ดร.ษิฌา ทับทิมพรรณ์ และ ผศ.ดร.กิตติชัย แซ่ลี้ ได้พาแขกผู้มาเยือนเยี่ยมชมสถานที่ต่าง ๆ ภายในคณะเศรษฐศาสตร์ มธ.

รับชมภาพเพิ่มเติมได้ที่: https://www.facebook.com/540217472774672