คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ต้อนรับผู้มาเยือนจาก Asia School of Business (ASB) ประเทศมาเลเซีย

16 ธันวาคม 2565
อ่าน : 419


คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นำโดย ผศ.ดร.ศุภชัย ศรีสุชาติ คณบดี ผศ.ดร.ษิฌา ทับทิมพรรณ์ ผู้อำนวยการคณะทำงานวิเทศสัมพันธ์ ผศ.ดร.เฉลิมพงษ์ คงเจริญ รองคณบดีฝ่ายการนักศึกษา และ ผศ.ดร.อนิณ อรุณเรืองสวัสดิ์ ผู้อำนวยการโครงการนิติเศรษฐศาสตร์การค้าระหว่างประเทศ (TITLE) ร่วมให้การต้อนรับ Dr.Melati Nungsari ตำแหน่ง Associate Professor of Economics และ Miss Shen Yi Chua ตำแหน่ง Research Associate จาก Asia School of Business (ASB) ประเทศมาเลเซีย ซึ่งเดินทางมาเยี่ยมเยียน และ พูดคุยกับผู้บริหารของคณะฯ เพื่อหาความเป็นไปได้ในการสร้างความร่วมมือทางวิชาการร่วมกันในด้านต่าง ๆ ณ ห้อง 403 คณะเศรษฐศาสตร์ มธ. ท่าพระจันทร์ เมื่อวันศุกร์ที่ 2 ธันวาคม 2565

รับชมภาพเพิ่มเติมได้ที่: https://www.facebook.com/540217472774672