ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.อาชนัน เกาะไพบูลย์ ได้รับเหรียญรางวัลเชิดชูเกียรตินักวิจัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปี 2565

16 ธันวาคม 2565
อ่าน : 1,128


คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.อาชนัน เกาะไพบูลย์ ได้รับเหรียญรางวัลเชิดชูเกียรตินักวิจัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปี 2565 จากผลงานการได้รับโล่รางวัลพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี “เมธีวิจัยอาวุโส วช. ประจำปี 2565”

พิธีมอบรางวัลเชิดชูเกียรตินักวิจัยฯ จัดขึ้นเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 15 ธันวาคม 2565 ณ ห้อง Concert Hall อุทยานการเรียนรู้ป๋วย 100 ปี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ซึ่งคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นำโดย ผศ.ดร.ศุภชัย ศรีสุชาติ คณบดี รศ.ดร.นิรมล สุธรรมกิจ รองคณบดีฝ่ายบริหาร และ คุณศรีวรรณ ศรีสวัสดิ์ เลขานุการคณะฯ เป็นตัวแทนมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีแก่ รศ.ดร.อาชนัน เกาะไพบูลย์ ในงานดังกล่าว

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่: https://research.tu.ac.th/uploads