ขอเชิญชวนร่วมบริจาคเงินเพื่อการสนับสนุนคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ลดหย่อนภาษีสูงสุดสองเท่า

19 ธันวาคม 2565
อ่าน : 432คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขอเชิญชวนผู้มีความจำนง ร่วมบริจาคเพื่อการสนับสนุนการศึกษา และการพัฒนาคณะเศรษฐศาสตร์ โดยบริจาคผ่าน QR Code หรือโอนผ่านบัญชีคณะเศรษฐศาสตร์ เพื่อรับสิทธิลดหย่อนภาษี 2 เท่าของที่จ่ายจริงไม่เกิน 10% ของเงินได้หลังหักค่าใช้จ่าย

ประโยชน์ของผู้บริจาค: ผู้บริจาคไม่ต้องจัดเก็บหลักฐานการบริจาค ได้รับคืนเงินภาษีเร็วขึ้น

การบริจาคเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของผู้บริจาคได้ดังนี้
1. ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
2. ทุนเพื่อพัฒนาคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
3. ทุนเพื่อพัฒนาห้องสมุดป๋วย อึ๊งภากรณ์

**หมายเหตุ** วัตถุประสงค์ของกองทุนการศึกษาฯ มีดังนี้
1. เพื่อจัดสรรสำหรับนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์และมีความประพฤติดี
2. เพื่อจัดสรรสำหรับนักศึกษาที่มีภาวะฉุกเฉินด้านการเงิน

ช่องทางและขั้นตอนการบริจาค
1. บริจาคโดยช่องทางใดช่องทางหนึ่ง ดังนี้
1.1 บริจาคผ่าน QR Code e-Donation
1.2 โอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร
- ธ.กสิกรไทย ชื่อบัญชีคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เลขที่บัญชี 178-240288-7
- ธ.กรุงไทย ชื่อบัญชีคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เลขที่บัญชี 982-1-57414-9
2. กรอกข้อมูลของผู้บริจาคเพื่อยันยืนหลักฐานการโอนเงินและที่อยู่สำหรับการจัดส่งหนังสือขอบคุณพร้อมของที่ระลึก ผ่าน bit.ly/3HLZnqk

**หมายเหตุ** คณะเศรษฐศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ (หน่วยรับบริจาค) จะบันทึกข้อมูลการรับบริจาคลงในระบบบริจาคอิเล็กทรอนิกส์ให้กับผู้บริจาค

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
โทรศัพท์ 02-696-5984, 02-696-6112
E-mail : patcharin@econ.tu.ac.th, patcha@econ.tu.ac.th