คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ต้อนรับผู้มาเยือนจาก IAE School of Management, University of Clermont Auvergne (UCA) ประเทศฝรั่งเศส

20 ธันวาคม 2565
อ่าน : 340


คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นำโดย ผศ.ดร.ศุภชัย ศรีสุชาติ คณบดี รศ.ดร.พีระ เจริญพร รองคณบดีฝ่ายวิชาการ และ Dr.Brian Patrick Kennedy คณะทำงานวิเทศสัมพันธ์ ร่วมให้การต้อนรับ Ms.Mericia Mathot ตำแหน่ง Director of International Bachelor Program and International Relations และ Mr.Franck Mathot ตำแหน่ง Associate Professor of Competitive Intelligence จาก IAE School of Management, University of Clermont Auvergne (UCA) ประเทศฝรั่งเศส ซึ่งเดินทางมาเยี่ยมเยียน และ พูดคุยกับผู้บริหารของคณะฯ เพื่อหาความเป็นไปได้ในการสร้างความร่วมมือทางวิชาการร่วมกันในด้านต่าง ๆ โดยเริ่มจากโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาในระดับปริญญาตรี ณ ห้อง 403 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 8 ธันวาคม 2565 คณะเศรษฐศาสตร์ มธ. ท่าพระจันทร์

ภายหลังการพบปะพูดคุยทางคณะฯ ได้มีการจัดกิจกรรมพาแขกผู้มาเยือนเยี่ยมชมสถานที่ต่าง ๆ ภายในคณะเศรษฐศาสตร์ มธ. โดยคุณนริศา เกลียวทอง นักวิเทศสัมพันธ์

รับชมภาพเพิ่มเติมได้ที่: https://www.facebook.com/540217472774672