การเสนอผลงานวิจัยในหัวข้อ "Agricultural Land Productivity in Thailand" โดยผู้มาเยือนจาก Waseda University

02 กุมภาพันธ์ 2566
อ่าน : 319


คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นำโดย รศ.ดร.จุฑาทิพย์ จงวนิชย์ บรรณาธิการวารสารเศรษฐศาสตร์ธรรมศาสตร์ ได้ให้การต้อนรับ Professor Yukiko Fukagawa และนักศึกษาจำนวน 11 คน จาก School of Political Science and Economics, Waseda University ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งมานำเสนอผลงานวิจัยในหัวข้อ "Agricultural Land Productivity in Thailand" โดยมีนักศึกษาโครงการเศรษฐศาสตรบัณฑิต หลักสูตรนานาชาติ ได้เข้าร่วมฟังสัมมนาดังกล่าว ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 5 คณะเศรษฐศาสตร์ มธ. ท่าพระจันทร์ เมื่อวันพุธที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 โดยภายหลังการนำเสนอผลงาน ทางคณะฯ ได้มีการจัดกิจกรรมพาแขกผู้มาเยือนเยี่ยมชมสถานที่ต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยคุณนริศา เกลียวทอง นักวิเทศสัมพันธ์

รับชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ EconTU Official