งานแนะนำหลักสูตรปริญญาโทเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ (MBE) ปีการศึกษา 2566

27 กุมภาพันธ์ 2566
อ่าน : 208


คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขอเชิญผู้ที่สนใจรับชม "งานแนะนำหลักสูตรปริญญาโทเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ (MBE) ปีการศึกษา 2566" ผ่านระบบออนไลน์

รับชมย้อนหลังได้ที่: https://www.facebook.com/mbethammasat/videos/1428057964637566

โดยงานแนะนำหลักสูตรนี้จัดขึ้นเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ที่สนใจได้รับฟังรายละเอียดและสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับหลักสูตรปริญญาโทเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ (MBE) คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่: mbe@econ.tu.ac.th