ประกาศคณะเศรษฐศาสตร์ ทุนพระราชทาน มูลนิธิอานันทมหิดล แผนกธรรมศาสตร์ ประจำปี 2566

03 มีนาคม 2566
อ่าน : 138


ประกาศคณะเศรษฐศาสตร์ ทุนพระราชทาน มูลนิธิอานันทมหิดล แผนกธรรมศาสตร์ ประจำปี 2566


ด้วยคณะกรรมการแผนกธรรมศาสตร์ มูลนิธิอานันทมหิดล จะดำเนินการคัดเลือกนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ที่มีสิทธิ (คุณสมบัติ) ตามข้อระเบียบการพระราชทุนมูลนิธิอานันทมหิดล แผนกธรรมศาสตร์ ประจำปี 2566 รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ - 8 พฤษภาคม 2566 โดยสามารถส่งใบสมัครได้ที่งานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา ศูนย์รังสิต หรือ ท่าพระจันทร์

ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่: bit.ly/3IOZTUC

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
ฝ่ายวิชาการ/โครงการปริญญาตรี ภาคภาษาไทย / คุณกชพรรณ พุ่มพวง โทร 02 696 5980
โครงการเศรษฐศาสตรบัณฑิต หลักสูตรนานาชาติ / คุณรวีวรรณ เจริญศิลป์ชัย โทร 02 613 2437-8