การเสวนาเนื่องในโอกาสครบรอบ 74 ปี การสถาปนาคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หัวข้อ "ฝากการบ้านเศรษฐกิจให้กับรัฐบาลใหม่"

29 พฤษภาคม 2566
อ่าน : 808


ขอเชิญผู้ที่สนใจรับชมการเสวนาเนื่องในโอกาสครบรอบ 74 ปี การสถาปนาคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หัวข้อ "ฝากการบ้านเศรษฐกิจให้กับรัฐบาลใหม่" 

รับชมได้ที่: https://www.facebook.com/ECONTUofficial/videos/998013558228830

ร่วมเสวนาโดย
- ศ.ดร.อารยะ ปรีชาเมตตา คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ดร.กิริฎา เภาพิจิตร ผู้อำนวยการวิจัย นโยบายเศรษฐกิจระหว่างประเทศและการพัฒนา และ ผู้อำนวยการโครงการวิเคราะห์เศรษฐกิจเชิงลึก สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI)
- คุณเอด้า จิรไพศาลกุล CEO and Co-Founder เทใจ-TaejaiDotcom

นำการเสวนาโดย
ดร.เกียรติอนันต์ ล้วนแก้ว ผู้อำนวยการคณะทำงานสัมมนา เผยแพร่ จัดการองค์ความรู้และสื่อสารสาธารณะ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์