งานสัมมนาหัวข้อ "โลกเปลี่ยน ไทยปรับ รองรับวิกฤตโลกระบาด" (Global and Local changes, in and out of pandemic)

18 สิงหาคม 2563
อ่าน : 1,145
คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ร่วมกับคณะกรรมาธิการการเงิน การคลัง สถาบันการเงินและตลาดการเงิน สภาผู้แทนราษฎร ได้ร่วมกันจัดงานสัมมนาหัวข้อ "โลกเปลี่ยน ไทยปรับ รองรับวิกฤตโลกระบาด" (Global and Local changes, in and out of pandemic) เมื่อวันจันทร์ที่ 17 สิงหาคม 2563 ณ ห้องประชุม 101 ชั้น 1 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ท่าพระจันทร์)

โดยท่านที่สนใจสามารถรับชมวิดีโอการสัมมนาย้อนหลังได้ที่นี่:
https://www.facebook.com/SantiTalks/videos/439632406994994/UzpfSTU0MDIxNzQ3Mjc3NDY3MjozMDM2OTMzNDk2NDM2Mzc4/