ผู้แทน UN ประจำประเทศไทยและคณะ เยือน มธ. หารือเรื่องการขับเคลื่อน SDG (เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน)

28 สิงหาคม 2563
อ่าน : 1,086
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นำโดย รศ.เกศินี วิฑูรชาติ อธิการบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย ผศ.ดร.ศุภชัย ศรีสุชาติ คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ และ ผศ.ชล บุนนาค ผู้อำนวยการโครงการ SDG Move ให้การต้อนรับผู้แทนจาก United Nations (UN) ประจำประเทศไทย เพื่อหารือเรื่องความร่วมมือในการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDG) ในเรื่องของ SDG Dialogue, กิจกรรมต่างๆ และการทำวิจัยร่วมกัน ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิตเมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2563

โดยผลของการประชุมคือ ได้มีการสร้างความร่วมมือทั้งในระดับมหาวิทยาลัย คณะฯ โครงการ SDG Move และคณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ได้เสนอให้มีความร่วมมือในส่วนของการจัดงาน Symposium ร่วมกันในปีหน้าในธีม SDG และความร่วมมือเรื่องการบรรยายหรือวิทยากรในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาที่ยั่งยืน