งาน Information session for exchange program

17 กันยายน 2563
อ่าน : 646
งานวิเทศสัมพันธ์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้จัดงาน Infomation session for exchange program ประจำปี 2563 เมื่อวันพุธที่ 16 กันยายน 2563 ณ ห้อง 303 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ โดยงานดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อเป็นการให้ข้อมูลและการเตรียมพร้อมแก่นักศึกษาในคณะฯ สำหรับการไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ณ มหาวิทยาลัยคู่สัญญาในต่างประเทศ