ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์ มธ. ได้รับทุนวิจัยภายใต้โครงการสนับสนุนทุนวิจัย เชื่อมโยงตลาดทุนไทยเพื่อเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (ระดับอาจารย์) ปี 2566

19 กันยายน 2566
อ่าน : 320


คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.วศิน ศิวสฤษดิ์ และ ผศ.ดร.สิทธิศักดิ์ ลีลหานนท์ อาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์ มธ. ได้รับทุนวิจัยภายใต้โครงการสนับสนุนทุนวิจัย เชื่อมโยงตลาดทุนไทยเพื่อเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (ระดับอาจารย์) ปี 2566 จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จากผลงานร่างข้อเสนองานวิจัย เรื่อง "Are ESG Ratings Noisy for Stock Returns? Evidence from Thailand Stock Market" โดย ผศ.ดร.วศิน ศิวสฤษดิ์ เป็นผู้แทนรับมอบทุนดังกล่าว ในพิธีมอบรางวัลโครงการสนับสนุนทุนวิจัย ประจำปี 2566 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันจันทร์ที่ 18 กันยายน 2566 ณ หอประชุมศุกรีย์ แก้วเจริญ อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย