ขอเชิญผู้ที่สนใจรับชมงานสัมมนา Book Talk on "Varieties of Structural Transformation: Patterns, Determinants, and Consequences"

21 กันยายน 2566
อ่าน : 388


ขอเชิญผู้ที่สนใจรับชมงานสัมมนา Book Talk on "Varieties of Structural Transformation: Patterns, Determinants, and Consequences"

รับชมได้ที่: https://www.facebook.com/ECONTUofficial/videos/1739122373180611

นำเสนอโดย
Professor Kunal Sen - Director of UNU-WIDER (United Nations University World Institute for Development Economics Research) and Professor of Economics at the University of Manchester
ดำเนินรายการโดย ดร.ศุพฤฒิ ถาวรยุติการต์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

อ่านหนังสือได้ที่: https://www.cambridge.org/core/services/aop-cambridge-core/content/view/FADBCF773C