คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ต้อนรับผู้มาเยือนจาก Durham University Business School สหราชอาณาจักร

22 กันยายน 2566
อ่าน : 304


คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ นำโดย รศ.ดร.แก้วขวัญ ตั้งติพงศ์กูล รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ และคุณนริศา เกลียวทอง นักวิเทศสัมพันธ์ชำนาญการ ให้การต้อนรับ Professor Ian Whitfield ตำแหน่ง Deputy Head of Department จาก Durham University Business School สหราชอาณาจักร เมื่อวันศุกร์ที่ 22 กันยายน 2566 ณ ห้องประชุม 60 ปี 3 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ โดยการมาเยือนดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อหารือเจรจาความร่วมมือด้านโครงการแลกเปลี่ยนนนักศึกษาระดับปริญญาตรี และโครงการ 4+1 programs