ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.ทีปกร จิร์ฐิติกุลชัย ได้รับ “ทุนสนับสนุนการวิจัย” ประเภททุนวิจัยเพื่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน จากกองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยธรรมศาตร์

02 ตุลาคม 2566
อ่าน : 302


คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.ทีปกร จิร์ฐิติกุลชัย ได้รับ “ทุนสนับสนุนการวิจัย” ประเภททุนวิจัยเพื่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals - SDGs) จากกองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยธรรมศาตร์ ประจำปีงบประมาณ 2666 ครั้งที่ 6