ขอแสดงความยินดีกับทีมนักเรียนระดับมัธยมศึกษาที่ได้รับรางวัลจาก "โครงการแข่งขันออกแบบนโยบายสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า ครั้งที่ 3"

30 ตุลาคม 2566
อ่าน : 351


คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับทีมนักเรียนระดับมัธยมศึกษาที่ได้รับรางวัลจาก "โครงการแข่งขันออกแบบนโยบายสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า ครั้งที่ 3"  โดยมีรายละเอียดผลการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศดังนี้

1. รางวัลชนะเลิศ ทีม PCCXMMS จาก โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัยสตูล
2. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ทีม Eiei จาก โรงเรียนกำเนิดวิทย์
3. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ทีม SME จาก โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนเเวนต์
4. รางวัลชมเชย ทีมนางฟ้าชาร์ลี จาก โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี

โครงการดังกล่าวจัดโดยกลุ่มกิจกรรมนักศึกษา SEEP คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยมีทีมนักเรียนระดับมัธยมศึกษาทั่วประเทศ ที่สนใจเข้าร่วมการแข่งขันทั้งสิ้น 293 ทีม จำนวนผู้ร่วมงานทั้งสิ้น 648 ราย ซึ่งภายหลังการอบรมการออกแบบนโยบาย มีทีมส่งผลงานเข้าร่วมแข่งขันรอบสุดท้ายทั้งหมด 107 ทีม 

ทางคณะผู้จัดงานขอขอบพระคุณอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ ได้แก่ ผศ.ชล บุนนาค อ.ดร.เกียรติอนันต์ ล้วนแก้ว รศ.ดร.เกรียงไกร เตชกานนท์ และ อ.ณพล สุกใส ให้เกียรติเป็นวิทยากรให้ความรู้ และเป็นกรรมการตัดสินการแข่งขันดังกล่าว

โปรดติดตามกิจกรรมนี้ในปีการศึกษาหน้า ซึ่งเป็นการจัดงานต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 ต่อไป