คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ให้การต้อนรับ Prof.Dr.Jonas Mansson จาก Blekinge Institute of Technology, Department of Industrial Economics ประเทศสวีเดน

01 มีนาคม 2567
อ่าน : 210


คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ นำโดย รศ.ดร.ธาตรี จันทรโคลิกา ผู้อำนวยการคณะทำงานโครงการบัณฑิตศึกษา และคุณนริศา เกลียวทอง นักวิเทศสัมพันธ์ ชำนาญการ ให้การต้อนรับ Prof.Dr.Jonas Mansson จาก Blekinge Institute of Technology, Department of Industrial Economics ประเทศสวีเดน เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567 ณ ห้องประะชุม 60 ปี 2 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

โดยการมาเยือนดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อประชุมหารือการสร้างความร่วมมือด้านต่าง ๆ เช่น โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาระดับปริญญาเอก คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ การทำวิจัยร่วมกัน การสร้างหลักสูตรปริญญาโท Business Analytics และให้ข้อมูลเกี่ยวกับวิชา PhD. สำหรับภาคฤดูร้อน 2567 เป็นต้น