คณะเศรษฐศาสตร์ มธ. ร่วมสืบสานวัฒนธรรมประเพณีสงกรานต์ จัดพิธีรดน้ำดำหัวอาจารย์ผู้ใหญ่และเจ้าหน้าที่อาวุโส เนื่องในโอกาสเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2567

09 เมษายน 2567
อ่าน : 103


คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมสืบสานวัฒนธรรมประเพณีสงกรานต์ จัดพิธีรดน้ำดำหัวอาจารย์ผู้ใหญ่และเจ้าหน้าที่อาวุโส เนื่องในโอกาสเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2567 เพื่อความเป็นสิริมงคล เมื่อวันอังคารที่ 9 เมษายน 2567 ณ ห้องจัดเลี้ยง ชั้น 4 คณะเศรษฐศาสตร์ มธ. ศูนย์รังสิต