คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ให้การต้อนรับและประชุมหารือกับผู้มาเยือนจาก Solvay Brussels School of Economics and Management ราชอาณาจักรเบลเยี่ยม

10 เมษายน 2567
อ่าน : 104


คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ นำโดย รศ.ดร.แก้วขวัญ ตั้งติพงศ์กูล รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ รศ.ดร.ธาตรี จันทรโคลิกา ผู้อำนวยการคณะทำงานโครงการบัณฑิตศึกษา และคุณนริศา เกลียวทอง นักวิเทศสัมพันธ์ ชำนาญการ ให้การต้อนรับ Prof.Laurent Gheeraert ตำแหน่ง QTEM Managing Director และ Professor จาก Solvay Brussels School of Economics and Management ราชอาณาจักรเบลเยี่ยม เมื่อวันพุธที่ 3 เมษายน 2567 ณ ห้องประชุม 60 ปี 2 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

การมาเยือนดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อประชุมหารือเกี่ยวกับการสร้างความร่วมมือโครงการ Quantitative Techniques for Economics and Management (QTEM) Master Network ในรูปแบบต่าง ๆ เช่น การส่งนักศึกษาระดับปริญญาโท หรือนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 4 เข้าร่วมโครงการ QTEM เป็นระยะเวลา 1 - 2 ภาคการศึกษา โดยได้รับปริญญาอีก 1 ใบ โอกาสฝีกงานของนักศึกษาในต่างประเทศ (Quantitative Internship) ขั้นต่ำ 1.5 เดือน และการเข้าร่วมการแข่งขัน Global Business Analytics Challenge (GBAC) เป็นต้น