ขอเชิญผู้ที่สนใจรับชมการสัมมนาหัวข้อ “Protectionism of Voters in the Philippines and Thailand: Comparative Approach to the Political Economy of Protection”

18 เมษายน 2567
อ่าน : 96


ขอเชิญผู้ที่สนใจรับชมการสัมมนาหัวข้อ “Protectionism of Voters in the Philippines and Thailand: Comparative Approach to the Political Economy of Protection”

นำเสนอโดย Assoc.Prof.Dr.Nam Seok Kim - Korea Institute for International Economic Policy (KIEP)
ดำเนินรายการโดย รศ.ดร.จุฑาทิพย์ จงวนิชย์ - คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

รับชมได้ที่: https://www.facebook.com/ECONTUofficial/videos/1479351102992129