งานสัมมนาหัวข้อ "ผลกระทบของ COVID-19 ต่ออุตสาหกรรมไทย"

17 ธันวาคม 2563
อ่าน : 1,236
คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จัดงานสัมมนาหัวข้อ "ผลกระทบของ COVID-19 ต่ออุตสาหกรรมไทย" เมื่อวันพุธที่ 16 ธันวาคม 2563 ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 5 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

ในงานสัมมนาดังกล่าวนำเสนอโดย
- รศ.ดร.อาชนัน เกาะไพบูลย์
- รศ.ดร.จุฑาทิพย์ จงวนิชย์
- อ.เพ็ชรธรินทร์ วงศ์เจริญ
- อ.ภานุพงศ์ ศรีอุดมขจร
อาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ดำเนินรายการโดย
- คุณปริญญา มิ่งสกุล และ คุณศรสวรรค์ ใส่ละม้าย

รับชมงานสัมมนาย้อนหลังได้ที่:
https://www.facebook.com/ECONTUofficial/videos/406474090472031