ซีรีย์สัมมนาชุด "พลังแห่งยุคสมัย" ตอนที่ 1 : ความเหลื่อมล้ำระหว่างรุ่น

21 มกราคม 2564
อ่าน : 814


ศูนย์วิจัยความเหลื่อมล้ำและนโยบายสังคม คณะเศรษฐศาสตร์ มธ. ขอนำเสนอซีรีย์สัมมนาชุด "พลังแห่งยุคสมัย" ตอนที่ 1 : ความเหลื่อมล้ำระหว่างรุ่น

รับชมวิดีโอการสัมมนาได้ที่: 
https://www.facebook.com/CRISP.Thammasat/videos/424661218591105

- วันพุธที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564
- เวลา 20.00 – 21.30 น.
- รับชมออนไลน์ผ่าน Facebook live: Center for Research on Inequality and Social Policy - CRISP

ท่ามกลางความตื่นตัวทางการเมืองของคนรุ่นใหม่ในห้วงเวลาที่ผ่านมา ประเด็นหนึ่งที่ได้รับการพูดถึงมากคือเรื่องความเหลื่อมล้ำโดยสัมมนาที่จะจัดขึ้นนี้จะชวนตั้งคำถามถึงความแตกต่างในการทำความเข้าใจเรื่องความเหลื่อมล้ำระหว่างคนรุ่นใหม่และคนรุ่นเก่า รวมถึงชวนถกเถียงประเด็นการส่งผ่านความเหลื่อมล้ำจากรุ่นสู่รุ่น เพื่อชี้ให้เห็นถึงความสำคัญของปัญหาความเหลื่อมล้ำในมิติระหว่างรุ่น

โดย
- ผศ.ดร.กนกรัตน์ เลิศชูสกุล คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ผศ.ดร.ธร ปีติดล คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- อาจารย์วีรวัฒน์ ภัทรศักดิ์กำจร คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
.
ร่วมสนทนาโดย
- คุณชัชฎา กำลังแพทย์ ศูนย์วิจัยความเหลื่อมล้ำและนโยบายสังคม คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์