ชวนรับชมองค์ความรู้ของบุคลากรในคณะฯ ที่มีการประชาสัมพันธ์บน Facebook: EconTU Official เดือนมกราคม 2564

01 กุมภาพันธ์ 2564
อ่าน : 462
1. ผลกระทบ COVID-19 ต่ออุตสาหกรรมไทย: บาดแผลจากระลอกเก่า กราฟแนวดิ่ง เจ็บหนัก ฟื้นช้า ล้มทั้งยืน
รศ.ดร.อาชนัน เกาะไพบูลย์, รศ.ดร.จุฑาทิพย์ จงวนิชย์, อ.เพ็ชรธรินทร์ วงศ์เจริญ, อ.ภานุพงศ์ ศรีอุดมขจร, Way magazine
https://waymagazine.org/impact-from-covid-19

2. ถอดบทเรียนบนเส้นทาง 100 ปีพรรคคอมมิวนิสต์จีน: จุดอ่อนและ 12 จุดเด่นของโมเดลการพัฒนาจีน
รศ.ดร.อักษรศรี พานิชสาส์น, The Standard
https://thestandard.co/100-years-of-chinese

3. การสนทนาสาธารณะ หัวข้อ "อนาคตประเทศไทยที่จะไม่ไร้สิ้นแรงงานข้ามชาติและโควิด
ร่วมสนทนาโดย รศ.ดร.กิริยา กุลกลการ , Human Security and Equity
https://www.facebook.com/HuSE.Chula/videos/250


4. สกสว. เผยโควิด-19 กระทบอุตสาหกรรมอาหารฟื้นตัวช้า ด้านนักวิจัยเสนอรัฐใช้เทคโนฯ พัฒนาไทย "ศูนย์กลางผลิตอาหารเพื่ออนาคต"
รศ.ดร.จุฑาทิพย์ จงวนิชย์, สยามรัฐ
https://siamrath.co.th/n/2077

5. Thailand’s slow economic recovery
รศ.ดร.จุฑาทิพย์ จงวนิชย์, East Asia Forum
https://www.eastasiaforum.org/2021/01/07/thailands

6. เบิกเนตรภาษีเบื้องต้น
อ.วีระวัฒน์ ภัทรศักดิ์กำจร, เศรษฐสาร
http://www.setthasarn.econ.tu.ac.th/blog/detail/52

7. การระบาดรอบใหม่ในมิติภูมิศาสตร์เศรษฐกิจใหม่: นัยเชิงนโยบาย
ศ.ดร.อารยะ  ปรีชาเมตตา, กรุงเทพธุรกิจ
https://www.bangkokbiznews.com/blog/detail/6518

8. การเมือง – โรคระบาด – เทคโนโลยี 3 Keyword ที่รวมกันเป็นบริบทและปัจจัยที่ขับเคลื่อนความเหลื่อมล้ำและเศรษฐกิจไทย
ผศ.ดร.ธร ปิติดล, Backpack Journalist
https://www.facebook.com/BackpackJournalistTPBS/posts/2956780

9. การสัมมนาออนไลน์เรื่อง “Managing Portfolios with Integrated Market and Credit Risk”
นำเสนอบทความโดย ผศ.ดร.รุ่งนภา  โอภาสปัญญาสาร และ ดำเนินรายการโดย ผศ.ดร.นภนต์  ภุมมา, EconTU Official
https://www.facebook.com/ECONTUofficial/videos/722375291984168

10. เศรษฐสาร on Podcast EP 6 - เศรษฐกิจ ปี 64
ผศ.ดร.นภนต์ ภุมมา พูดคุยกับ อ.ดร.เกียรติอนันต์ ล้วนแก้ว, เศรษฐสาร
https://soundcloud.com/user-7840

11. รวยต่อไม่รอแล้วนะ
ผศ.ดร.ธร ปีติดล, The101.world
https://www.facebook.com/the101.world/posts/2497958810513348

12. “วิจัย – นโยบาย – เศรษฐกิจ” จัดการวัคซีนอย่างไรจึงได้ประโยชน์สูงสุด?
ร่วมเสวนาโดย อ.ดร.เกียรติอนันต์ ล้วนแก้ว, HITAP
https://www.facebook.com/HITAPTHAILAND/videos/1321

13. สกสว. เปิดเวทีจับตาอนาคตแรงงานไทย เกิด ‘Gig Worker’ เพิ่มขึ้น หนึ่งคนหลายอาชีพ แนะนโยบายรัฐอุ้มแรงงานอย่างเท่าเทียม
รศ.ดร.กิริยา กุลกลการ, ข่าวสด
https://www.khaosod.co.th/pr-news/news_5819953

14. ผ่าแผนเศรษฐกิจ ‘เจเน็ต เยลเลน’
ศ.ดร.อารยะ  ปรีชาเมตตา, กรุงเทพธุรกิจ
https://www.bangkokbiznews.com/blog/detail/6519