ขอเชิญรับชมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการออนไลน์ ชุด “Big Data Series” ครั้งที่ 1 เรื่อง “การใช้โปรแกรมและฐานข้อมูล Eikon, Datastream, Eikon Excel”

08 กุมภาพันธ์ 2564
อ่าน : 1,252


คณะทำงานพัฒนาศูนย์ข้อมูล Big Data ร่วมกับคณะทำงานสัมมนา เผยแพร่ จัดการองค์ความรู้และสื่อสาธารณะ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขอเชิญรับชมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการออนไลน์ ชุด “Big Data Series” ครั้งที่ 1

เรื่อง “การใช้โปรแกรมและฐานข้อมูล Eikon, Datastream, Eikon Excel”

โดย คุณสราวลี เลิศอรุณชัย Customer Success Specialist – Refinitiv Thailand (รีฟินิทิฟ ประเทศไทย)

รับชมวิดีโอการสัมมนาได้ที่:
https://www.facebook.com/ECONTUofficial/videos/1951889728285244