ศิษย์เก่าคณะเศรษฐศาสตร์ มธ. บริจาคอุปกรณ์แสงสว่างสำหรับห้อง Co-Working Space คณะเศรษฐศาสตร์ ท่าพระจันทร์

19 กุมภาพันธ์ 2564
อ่าน : 548
เมื่อวันพุธที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้รับเกียรติจากคุณอรุณ ลีลาพัฒนภูติ ศิษย์เก่าของคณะฯ รุ่น 2524 เดินทางมาบริจาคอุปกรณ์แสงสว่างที่ต้องใช้ในห้อง Co-Working Space คณะเศรษฐศาสตร์ มธ. ท่าพระจันทร์ชั้น 1 ที่กำลังดำเนินการปรับปรุงอยู่ในขณะนี้ นอกจากนี้คุณอรุณ ลีลาพัฒนภูติ ยังเคยบริจาคพร้อมติดตั้งโคมไฟ LED ระบบโซล่าเซลล์และแบตเตอรี่ชุดใหญ่ให้แก่คณะฯ เพื่อปรับปรุงการให้แสงสว่างของป้ายคณะฯ บริเวณริมแม่น้ำ เมื่อช่วงเดือนเมษายน 2563 อีกด้วย