ประชุมปรึกษาหารือเตรียมความพร้อมทำ MOU กับ บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.)

19 กุมภาพันธ์ 2564
อ่าน : 482

เมื่อวันพุธที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นำโดย ผศ.ดร.ศุภชัย ศรีสุชาติ คณบดี ผศ.ดร.ประชา คุณธรรมดี  ผศ.ดร.ชโลทร แก่นสันติสุขมงคล และ ผศ.ดร.อนันต์ ภาวสุทธิไพศิฐ ให้การต้อนรับผู้แทนจากบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) ณ ห้องประชุมใหญ่ชั้น 5 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ เพื่อพูดคุยหารือเตรียมความพร้อมการทำ MOU ร่วมกัน