Akita International University (AIU) เยือนคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

05 กันยายน 2565
อ่าน : 669


คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นำโดย ผศ.ดร.ศุภชัย ศรีสุชาติ คณบดี ผศ.ดร.ษิฌา ทับทิมพรรณ์ ผู้อำนวยการคณะทำงานวิเทศสัมพันธ์ และ ผศ.ดร.อนิณ อรุณเรืองสวัสดิ์ ผู้อำนวยการโครงการนิติเศรษฐศาสตร์การค้าระหว่างประเทศ (TITLE) ให้การต้อนรับการมาเยือนของ Prof.Dr.Yoshitaka Kumagai ตำแหน่ง Vice President แห่ง Akita International University (AIU) ณ ห้อง 403 คณะเศรษฐศาสตร์ มธ. ท่าพระจันทร์ เมื่อวันจันทร์ที่ 5 กันยายน 2565 โดยวัตถุประสงค์ของการมาเยือนในครั้งนี้ เพื่อเป็นการเยี่ยมเยียนและพบปะพูดคุยเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนนักศึกษาที่ผ่านมา และ ความร่วมมือทางวิชาการอื่น ๆ ที่สนใจจะทำร่วมกันในอนาคต ซี่งภายหลังการพูดคุย ทางคณะฯ ได้มีการจัดกิจกรรมพาแขกผู้มาเยือนเยี่ยมชมสถานที่ต่าง ๆ ในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ นำโดยคุณนริศา เกลียวทอง นักวิเทศสัมพันธ์ของคณะฯ และ คุณวาสินี อารยวัฒนเวช ศิษย์เก่าโครงการ BE ซึ่งเคยเป็นนักศึกษาแลกเปลี่ยน ณ Akita International University (AIU)