ขอแสดงความยินดีกับศาสตราจารย์เกียรติคุณเกริกเกียรติ พิพัฒน์เสรีธรรมได้รับพระราชทานเหรียญดุษฎีมาลา เข็มศิลปวิทยา ประจำปี 2562

18 สิงหาคม 2563
อ่าน : 1,033
คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับศาสตราจารย์เกียรติคุณเกริกเกียรติ พิพัฒน์เสรีธรรม อดีตคณบดี คณะเศรษฐศาสตร์ มธ. ผู้ทรงคุณวุฒิในทางศิลปวิทยา สาขาสังคมศาสตร์ ได้รับพระราชทานเหรียญดุษฎีมาลา เข็มศิลปวิทยา ประจำปี 2562