หน้าหลัก - คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ไทย · English  
หน้าหลัก | ติดต่อเรา |
รู้จักท่านให้มากขึ้น<คลิ๊ก>
หน้าหลัก

NEW!! ประชาสัมพันธ์กำหนดการฝึกซ้อม(ย่อย)/ การถ่ายภาพหมู่ และกำหนดการพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 ของคณะฯ

> > รายละเอียด

NEW!! ประชาสัมพันธ์ทุนมูลนิธิ “อานันทมหิดล” แผนกธรรมศาสตร์ ประจำปี 2562

> > รายละเอียด

NEW!! [27 มี.ค. 62] ขอเชิญเข้าร่วมงานเสวนาเปิดตัวหนังสือ "72 ปี รังสรรค์ ธนะพรพันธุ์"

> > รายละเอียด

NEW!! [1 เม.ย. 62] ขอเชิญเข้าร่วมงานเสวนา Thammasat Economic Focus (TEF) ครั้งที่ 16 เรื่อง “เดินหน้าเศรษฐกิจไทยหลังการเลือกตั้ง”

> > รายละเอียด

NEW!! Invitation to the Second Orientation for first-year B.E. students

> > รายละเอียด

NEW!! คณะเศรษฐศาสตร์ มธ. ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมฟังซีรี่ย์สัมมนาชุด "ความเหลื่อมล้ำหลากมิติ" ร่วมจัดโดย CRISP และ สกว.

> > รายละเอียด

NEW!! Call for Student Mobility: “Erasmus+ Key Action 107 (Mobility with Partner Countries)” at the Georg-August-Universität Göttingen, Germany

> > รายละเอียด

NEW!! ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ระดับปริญญาโท คณะเศรษฐศาสตร์ หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) ประจำปีการศึกษา 2562 (โดยวิธีสัมภาษณ์)

> > รายละเอียด

NEW!!! ขอเชิญรับชมวีดิโอย้อนหลังงานสัมมนาวิชาการประจำปี 2562 คณะเศรษฐศาสตร์ ธรรมศาสตร์ (ECON TU Symposium ครั้งที่ 41) ในหัวข้อ"นวัตกรรมพลิกโลก: การเปลี่ยนผ่านและความท้าทายของประเทศไทย"

> > รายละเอียด

NEW!! [Thailand and The World Economy (TWE)] Our new issue: Volume 36, No. 3, September-December 2018

> > รายละเอียด

กิจกรรมที่ผ่านมา

NEW!! งานสัมมนาหัวข้อ “ความเหลื่อมล้ำในมิติกระบวนการยุติธรรม” ของซีรีส์สัมมนา "ความเหลื่อมล้ำหลากมิติ" จัดโดย ศูนย์วิจัยความเหลื่อมล้ำและนโยบายสังคม (CRISP) และ สกว.

> > รายละเอียด

NEW! งานสัมมนาหัวข้อ “ประเทศไทย 4.0 และปัญหาความล้มเหลวในการร่วมมือ (Coordination Failures) ในการพัฒนาเศรษฐกิจ” โดย ผศ.ดร.นภนต์ ภุมมา,อาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

> > รายละเอียด

NEW!! คณะเศรษฐศาสตร์ มธ.​จัดงานสัมมนาภายในสำหรับบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ หัวข้อเรื่อง "เทคนิคการนำองค์กร และเทคนิคการปรับปรุงการให้บริการและการวัดผลลัพธ์การดำเนินการ"

> > รายละเอียด

NEW!! คณะเศรษฐศาสตร์ มธ. ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาโครงการเศรษฐศาสตรบัณฑิต หลักสูตรนานาชาติ (B.E.) ที่ได้รับรางวัลที่ 3 ในการแข่งขัน CFA Institute Research Challenge in Thailand 2018-19

> > รายละเอียด

NEW!! คณะเศรษฐศาสตร์ มธ.ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาคนเก่งของคณะที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ​จากการแข่งขันตอบปัญหาทางเศรษฐศาสตร์ และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ​ 2​ จากการนำเสนอบทความทางเศรษฐศาสตร์

> > รายละเอียด

NEW! งานสัมมนาหัวข้อ "Environmental Standards and Industry Competitiveness: Case Study of Thailand" โดย ผศ.ดร.มณเฑียร สติมานนท์,อาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

> > รายละเอียด

NEW! งานสัมมนาหัวข้อ “High Cost of Air Pollution: Economic Studies and Mitigation” โดย Professor Euston Quah, The Nanyang Technological University (NTU)

> > รายละเอียด

NEW!! คณะเศรษฐศาสตร์ ธรรมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาของคณะที่ได้รับทุนการศึกษาจากสมาคมเศรษฐศาสตร์ธรรมศาสตร์ ในปีการศึกษา 2561

> > รายละเอียด

NEW! งานสัมมนาหัวข้อ “Economic returns to education of wage workers versus entrepreneurs in Indonesia” โดย Associate Professor Sachiko Miyata, Ritsumeikan University, Japan

> > รายละเอียด

NEW! งานสัมมนาหัวข้อ “ทบทวนการพัฒนาด้วยชาติพันธุ์นิพนธ์ของ David Mosse” โดย ผศ.ดร.จักรกริช สังขมณี, อาจารย์คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

> > รายละเอียด

NEW!! คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ ศ.ดร.อารยะ ปรีชาเมตตา ที่ได้รับรางวัล "นักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ สาขาเศรษฐศาสตร์ ประจำปี 2562" จากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

> > รายละเอียด

NEW! งานสัมมนาหัวข้อ “ค้นหาความหมายของชีวิตที่ดีกับ Amartya Sen” โดย ดร.ธร ปีติดล คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

> > รายละเอียด

NEW!!! งานปฐมนิเทศนักศึกษาแลกเปลี่ยนชาวต่างชาติ ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2561

> > รายละเอียด

NEW! งานสัมมนาหัวข้อ "ความรู้และความไม่รู้ว่าด้วยความเหลื่อมล้ำในสังคมไทย: มายาคติและทางออก" จัดโดยศูนย์วิจัยความเหลื่อมล้ำและนโยบายสังคม (CRISP) คณะเศรษฐศาสตร์ ธรรมศาสตร์ และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

> > รายละเอียด

NEW! งานสัมมนาหัวข้อ “MIT Poverty Lab กับกุญแจวิเศษของการพัฒนา” โดย ผศ.ดร.ชญานี ชวะโนทย์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

> > รายละเอียด

NEW! งานสัมมนาพิเศษก้าวเข้าสู่ 70 ปี เศรษฐศาสตร์ ธรรมศาสตร์ ครั้งที่ 3 ร่วมกับ Thammasat Economic Focus ครั้งที่ 15 เรื่อง "จับตาเศรษฐกิจไทย 2562: รวยกระจุก จนกระจาย?"

> > รายละเอียด

NEW! งานสัมมนาหัวข้อ “เผชิญหน้า-วิพากษ์: Arturo Escobar กับ แนวคิดหลังการพัฒนา” โดย อ.ติณณภพจ์ สินสมบูรณ์ทอง, อาจารย์คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

> > รายละเอียด

 
 
ส่งเมล์ให้เพื่อน
 
พิมพ์
คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ท่าพระจันทร์)
เลขที่ 2 ถ.พระจันทร์ แขวงพระบรมมหาราชวัง
เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยลัยธรรมศาสตร์ (ศูนย์รังสิต)
เลขที่ 99 หมู่ 18 ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง
อ. คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12121