หน้าหลัก - คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ไทย · English  
หน้าหลัก | ติดต่อเรา |
รู้จักท่านให้มากขึ้น<คลิ๊ก>
หน้าหลัก

NEW!! ขอเชิญทุกท่านเตรียมพบกับงานสัมมนาวิชาการประจำปี 2562 ของคณะเศรษฐศาสตร์ ธรรมศาสตร์ (ECON TU Symposium ครั้งที่ 41) ในหัวข้อ "นวัตกรรมพลิกโลก: การเปลี่ยนผ่านและความท้าทายของประเทศไทย"

> > รายละเอียด

NEW!! ขอเชิญผู้ที่สนใจร่วมงานสัมมนา Thammasat Resolution Talk: หัวข้อสุดท้าย คือ "การแก้ไขปัญหาคอร์รัปชั่น"

> > รายละเอียด

NEW!! โครงการบัณฑิตศึกษา คณะเศรษฐศาสตร์ ธรรมศาสตร์ เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาโท-เอก ประจำปีการศึกษา 2562

> > รายละเอียด

NEW!! หลักสูตรปริญญาโทเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ (MBE) คณะเศรษฐศาสตร์ เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2562 (รุ่นที่ 23) ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 – วันที่ 29 มกราคม 2562

> > รายละเอียด

NEW!! [Thailand and The World Economy (TWE)] Our new issue: Volume 36, No. 3, September-December 2018

> > รายละเอียด

NEW!! ขอเชิญผู้ที่สนใจร่วมติดตามชุดงานสัมมนา Thammasat Resolution Talks ในหัวข้อ "ตั้งโจทย์ - ตอบอนาคต: วาระการเปลี่ยนแปลงประเทศไทยหลังการเลือกตั้ง" สามารถดูรายละเอียดได้ที่นี่ >>

> > รายละเอียด

กิจกรรมที่ผ่านมา

NEW!! คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขอร่วมแสดงความยินดีกับ ศ.ดร.อารยะ ปรีชาเมตตา ที่ได้รับรางวัล "นักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ สาขาเศรษฐศาสตร์ ประจำปี 2562" จากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

> > รายละเอียด

NEW! งานสัมมนาหัวข้อ “ค้นหาความหมายของชีวิตที่ดีกับ Amartya Sen” โดย ดร.ธร ปีติดล คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

> > รายละเอียด

NEW!!! งานปฐมนิเทศนักศึกษาแลกเปลี่ยนชาวต่างชาติ ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2561

> > รายละเอียด

NEW! งานสัมมนาหัวข้อ "ความรู้และความไม่รู้ว่าด้วยความเหลื่อมล้ำในสังคมไทย: มายาคติและทางออก" จัดโดยศูนย์วิจัยความเหลื่อมล้ำและนโยบายสังคม (CRISP) คณะเศรษฐศาสตร์ ธรรมศาสตร์ และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

> > รายละเอียด

NEW! งานสัมมนาหัวข้อ “MIT Poverty Lab กับกุญแจวิเศษของการพัฒนา” โดย ผศ.ดร.ชญานี ชวะโนทย์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

> > รายละเอียด

NEW! งานสัมมนาพิเศษก้าวเข้าสู่ 70 ปี เศรษฐศาสตร์ ธรรมศาสตร์ ครั้งที่ 3 ร่วมกับ Thammasat Economic Focus ครั้งที่ 15 เรื่อง "จับตาเศรษฐกิจไทย 2562: รวยกระจุก จนกระจาย?"

> > รายละเอียด

NEW! งานสัมมนาหัวข้อ “เผชิญหน้า-วิพากษ์: Arturo Escobar กับ แนวคิดหลังการพัฒนา” โดย อ.ติณณภพจ์ สินสมบูรณ์ทอง, อาจารย์คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

> > รายละเอียด

NEW!! คณะเศรษฐศาสตร์ ธรรมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ ศ.ดร.ศุภวัจน์ รุ่งสุริยะวิบูลย์ ที่ได้รับรางวัลนักศึกษาเก่าดีเด่นจากสมาคมนักศึกษาเก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

> > รายละเอียด

NEW!! คณะเศรษฐศาสตร์ ธรรมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์ของคณะที่ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ งานวันนักวิจัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปี 2561

> > รายละเอียด

NEW!! งานสัมมนา "การแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำ" ในชุดงานสัมมนา Thammasat Resolution Talks ในหัวข้อ “ตั้งโจทย์ - ตอบอนาคต: วาระการเปลี่ยนแปลงประเทศไทยหลังการเลือกตั้ง"

> > รายละเอียด

NEW!! คณะเศรษฐศาสตร์ มธ.เข้าร่วมพิธีเคารพธงชาติและร้องเพลงชาติไทย เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ (5 ธันวาคม)

> > รายละเอียด

NEW!! คณะเศรษฐศาสตร์ ธรรมศาสตร์ ต้อนรับคณะผู้แทนจาก University of Leeds

> > รายละเอียด

NEW!! คณะเศรษฐศาสตร์ ธรรมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาปริญญาตรี และปริญญาโทของคณะที่ได้รับรางวัล ในการนำเสนอบทความโครงการเศรษฐทัศน์ประจำปี 2561 เมื่อวันศุกร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2561 ที่ผ่านมา ณ ธนาคารแห่งประเทศไทย

> > รายละเอียด

NEW!!! งานสัมมนาพิเศษก้าวเข้าสู่ 70 ปี เศรษฐศาสตร์ ธรรมศาสตร์ ครั้งที่ 2 ในหัวข้อ:"เส้นทางสายไหมของจีนกับการเดินหน้ากลุ่มประเทศลุ่มแม่น้ำโขง (CLMVT)"

> > รายละเอียด

 
 
ส่งเมล์ให้เพื่อน
 
พิมพ์
คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ท่าพระจันทร์)
เลขที่ 2 ถ.พระจันทร์ แขวงพระบรมมหาราชวัง
เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยลัยธรรมศาสตร์ (ศูนย์รังสิต)
เลขที่ 99 หมู่ 18 ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง
อ. คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12121