หน้าหลัก - คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ไทย · English  
หน้าหลัก | ติดต่อเรา |
รู้จักท่านให้มากขึ้น<คลิ๊ก>
หน้าหลัก

**ยกเลิก** โครงการปริญญาตรี ภาคภาษาอังกฤษ คณะเศรษฐศาสตร์ มธ. ขอยกเลิกงานสัมมนาในหัวข้อ Thai Economy: Down and Out of 1997 Tom-Yum-Kung Crisis

> > รายละเอียด

NEW!!! ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมฟังงานสัมมนาเรื่อง Examining the Geographical Spillover of Industrial and Commercial Activities on Residential Expansion in Thailand: An Application of Spatial Econometrics and Satellite Data

> > รายละเอียด

NEW!!! ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2561 (รุ่นที่ 22) ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 18 มกราคม 2561

> > รายละเอียด

NEW! แนะนำอาจารย์ใหม่ของคณะเศรษฐศาสตร์ มธ.

> > รายละเอียด

NEW!!! เชิญรับชมวิดีโอฉบับสมบูรณ์ของงานสัมมนาเชิงวิชาการหัวข้อ "Caught in a Trap? Asia and the Pacific’s Middle-Income Countries at a Crossroads" ได้ที่นี่

> > รายละเอียด

กิจกรรมที่ผ่านมา

NEW!!! งานเสวนาโครงการติดตามเศรษฐกิจไทยครั้งที่ 12 (Thammasat Economic Focus-TEF12) เรื่อง “แรงงานต่างด้าว ช่วยจริงหรือวุ่นวาย”

> > รายละเอียด

NEW!!! ประมวลภาพกิจกรรมงาน COBWEB: Econ-TU Party 2017

> > รายละเอียด

NEW!!! คณะเศรษฐศาสตร์ มธ. ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาปริญญาตรีและปริญญาโทของคณะฯที่ได้รางวัลการประกวดบทความโครงการเศรษฐทัศน์ ปี 2560

> > รายละเอียด

งานสัมมนาเรื่อง "Critical Evaluation of the New Theory Agriculture: Some Reflections from Case Studies" โดย ดร.นรชิต จิรสัทธรรม

> > รายละเอียด

NEW!!! งาน “Meet the Director” ของ โครงการปริญญาโท ภาคภาษาไทย คณะเศรษฐศาสตร์ มธ.

> > รายละเอียด

NEW!!! รางวัลวิทยานิพนธ์ดีมาก มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2558

> > รายละเอียด

งานวิเทศสัมพันธ์คณะฯ ได้ให้การต้อนรับอาจารย์และนักศึกษาจาก Waseda University ประเทศญี่ปุ่น

> > รายละเอียด

คณะเศรษฐศาสตร์ มธ. ได้จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ"เกณฑ์การประเมินเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx)" ให้กับคณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ของคณะฯ

> > รายละเอียด

งานวิเทศสัมพันธ์คณะฯจัดงานแนะแนวประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยนให้แก่นักศึกษาปริญญาตรีภาคภาษาไทยของคณะ

> > รายละเอียด

NEW!!! งานสัมมนาหัวข้อ "ประเทศไทยกับการก้าวข้ามกับดักประเทศรายได้ปานกลาง" โดย รศ.ดร.พีระ เจริญพร

> > รายละเอียด

NEW!!! คณะเศรษฐศาสตร์ มธ. จัดงานประชุมเชิงวิชาการ The 4th Trilateral Workshop in Economics: Applied Economics ในวันที่ 6 ตุลาคม 2560

> > รายละเอียด

NEW!!! ศ.ดร.อารยะ ปรีชาเมตตา ได้ให้สัมภาษณ์ออกรายการเดินหน้าปฏิรูป เกี่ยวกับโอกาสทางเศรษฐกิจของประเทศไทยในเวทีโลก และการก้าวข้ามกับดักรายได้ปานกลาง

> > รายละเอียด

NEW!!! คณะเศรษฐศาสตร์ มธ. จัดการนำเสนอผลงานทางวิชาการ และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นการทำวิจัยในงานสัมมนา ณ มธ. ศูนย์รังสิต

> > รายละเอียด

NEW!!! คณะเศรษฐศาสตร์ มธ.จัดงานเลี้ยงเกษียณเพื่ออำลาผู้เกษียณอายุราชการและผู้ขอลาออกจากราชการ ประจำปี 2560

> > รายละเอียด

คณะเศรษฐศาสตร์ มธ. ร่วมงานพิธีไหว้ครู ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560

> > รายละเอียด

NEW!!! คณะเศรษฐศาสตร์ มธ. ออกบูธงาน TU-OPEN HOUSE 2017

> > รายละเอียด

NEW!!! ประชาคมเศรษฐศาสตร์ มธ. ร่วมกันปลูกดอกดาวเรืองให้บานสะพรั่งในช่วงพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพในหลวงรัชกาลที่ 9

> > รายละเอียด

NEW!!! คณะเศรษฐศาสตร์ มธ.ได้ติดต่อโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติมาฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ (4 สายพันธุ์) ให้แก่บุคลากรของคณะฯ

> > รายละเอียด

NEW!!! คณะเศรษฐศาสตร์ มธ. นำโดย ผศ.ดร.นิธินันท์ วิศเวศวร และผศ.ดร.พรเทพ เบญญาอภิกุล พร้อมด้วยนักศึกษาปริญญาตรี B.E.เข้าร่วมงาน Amartya Sen Lecture Series

> > รายละเอียด

The special edition of Book Dissemination on "Production Networks in Southeast Asia"

> > รายละเอียด

NEW!!! บมจ.ธนาคารกรุงเทพ มอบทุนการศึกษาให้แก่คณะเศรษฐศาสตร์ มธ.

> > รายละเอียด

NEW!!! งานปฐมนิเทศนักศึกษาแลกเปลี่ยนชาวต่างชาติ ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2560

> > รายละเอียด

NEW!!! คณะเศรษฐศาสตร์ มธ. ได้จัดอบรมการเรียนการสอนแบบ Active Learning และการเรียนรู้แบบใหม่ด้วย Massive Open Online Course (MOOC)

> > รายละเอียด

NEW!!! คณะเศรษฐศาสตร์ มธ. ได้จัดโครงการอบรมสำหรับบุคลากรของคณะฯในหัวข้อ “สื่อใหม่(New Media)ในชีวิตประจำวัน: การประยุกต์ใช้ในการทำงาน: การใช้ Social Media ในการประชาสัมพันธ์”

> > รายละเอียด

NEW!!! งานสัมมนาหัวข้อ “Factors influencing a firm’s decision to conduct remanufacturing insight in developing country: the case study of Thailand” โดย Jirapan Chaowanapong

> > รายละเอียด

หน่วยบริการคอมพิวเตอร์ ของคณะเศรษฐศาสตร์ มธ. ได้จัดการอบรมเชิงปฎิบัติการ เพื่อแนะนำการใช้งานข้อมูล และการจัดการข้อมูลในระบบ intranet ระบบใหม่รวมถึงอบรมการแก้ไขเอกสาร Office ด้วย Drive plug-in for Microsoft Office

> > รายละเอียด

งานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ คณะเศรษฐศาสตร์ มธ. ประจำปีการศึกษา 2560

> > รายละเอียด

โครงการบัณฑิตศึกษา คณะเศรษฐศาสตร์ มธ. ได้จัดงานปฐมนิเทศให้นักศึกษาใหม่ โครงการบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560

> > รายละเอียด

คณะเศรษฐศาสตร์ มธ. ร่วมจัดงานการประชุมผู้เชี่ยวชาญนานาชาติ ในหัวข้อ Revitalizing Rural Development for Poverty Eradication in Asia ระหว่างวันที่ 1- 4 สิงหาคม 2560

> > รายละเอียด

งานสัมมนาหัวข้อ "Resource Management in Peri-Urban areas: Going beyond urban metabolism" โดย Dr. Gustavo Arciniegas, Advisor on GIS and Collaborative Planning - Geo-Col, The Netherlands

> > รายละเอียด

NEW!!! คณะเศรษฐศาสตร์ มธ.ร่วมตักบาตรพระสงฆ์ 66 รูป ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

> > รายละเอียด

NEW!!! กิจกรรมโครงการบริจาคโลหิตคณะเศรษฐศาสตร์ ประจำปี 2560

> > รายละเอียด

งานเสวนาโครงการติดตามเศรษฐกิจไทยครั้งที่ 11 (Thammasat Economic Focus-TEF11) ในหัวข้อ "จับตาทิศทางเศรษฐกิจไทยครึ่งปีหลัง กระเตื้องหรือซึมยาว"

> > รายละเอียด

คณะเศรษฐศาสตร์ มธ. ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวพัฒน์นฤมล เดชขำ นักศึกษาปริญญาโทเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ (MBE) ที่ได้รับรางวัลดีเด่นการนำเสนอผลงานวิทยานิพนธ์ ในการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 2

> > รายละเอียด

NEW!!! คณะเศรษฐศาสตร์ มธ. ได้ร่วมเป็นเจ้าภาพ และวางพวงมาลาถวายสักการะ ในการบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

> > รายละเอียด

NEW!!! คณะเศรษฐศาสตร์ มธ. ได้ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพ รศ.มนตรี บริสุทธิ์ อดีตอาจารย์คณะเศรษฐศาสตร์ และรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร

> > รายละเอียด

NEW!!! กิจกรรมนำเสนอผลงานการค้นคว้าอิสระของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ ในงานประชุมวิชาการการนำเสนอผลงานการค้นคว้าอิสระ ด้านเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ ประจำปีการศึกษา 2559

> > รายละเอียด

คณะเศรษฐศาสตร์ เข้าร่วมงานวันสถาปนามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ครบรอบปีที่ 83 ในวันอังคารที่ 27 มิถุนายน 2560

> > รายละเอียด

NEW!!! คณะเศรษฐศาสตร์ มธ. จัดงานสัมมนาอาจารย์ภายใน และภายนอกของคณะฯ

> > รายละเอียด

คณะเศรษฐศาสตร์ขอแสดงความยินดีกับ คุณมนู เลียวไพโรจน์ ศิษย์เก่าของคณะเศรษฐศาสตร์

> > รายละเอียด

 
 
ส่งเมล์ให้เพื่อน
 
พิมพ์
คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ท่าพระจันทร์)
เลขที่ 2 ถ.พระจันทร์ แขวงพระบรมมหาราชวัง
เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยลัยธรรมศาสตร์ (ศูนย์รังสิต)
เลขที่ 99 หมู่ 18 ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง
อ. คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12121