หน้าหลัก - คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ไทย · English  
หน้าหลัก | ติดต่อเรา |
รู้จักท่านให้มากขึ้น<คลิ๊ก>
หน้าหลัก

NEW! คณะเศรษฐศาสตร์ มธ. ร่วมรณรงค์การใช้รถจักรยาน เพื่อการเดินทางภายใน มธ.ศูนย์รังสิต และจอดรถจักรยานในที่จอด เพื่อความสะดวกและปลอดภัย

> > รายละเอียด

กิจกรรมที่ผ่านมา

NEW!! สำนักประสานงานวิจัยและพัฒนาชุดโครงการ “การหลุดพ้นจากกับดักรายได้ปานกลาง” คณะเศรษฐศาสตร์ มธ. ภายใต้การสนับสนุนของ สกว. ได้จัดการประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาเรื่อง การหลุดพ้นกับดักประเทศรายได้ปานกลาง ครั้งที่ 1/2561

> > รายละเอียด

NEW!! ศูนย์วิจัยนโยบายด้านเศรษฐกิจสีเขียว (PRO-Green) คณะเศรษฐศาสตร์ มธ.ร่วมต้อนรับคณะผู้แทนจาก The Center for Green Economy (CGE) ของ Chung-Hua Institution for Economic Research (CIER) ประเทศไต้หวัน

> > รายละเอียด

NEW!! คณะเศรษฐศาสตร์ มธ. ร่วมเป็นเจ้าภาพจัดงานการประชุมวิชาการนานาชาติ The 4th CITC Regional Conference 2018 "Accelerating the Paris Agreement Implementation through Climate Finance, Technology and Capacity Building"

> > รายละเอียด

NEW!!! ศูนย์วิจัยความเหลื่อมล้ำและนโยบายสังคม (CRISP) คณะเศรษฐศาสตร์ มธ. ได้จัดประชุมคณะกรรมการกำกับทิศทางของศูนย์วิจัยความเหลื่อมล้ำและนโยบายสังคม ครั้งที่ 1/2561

> > รายละเอียด

NEW!!! คณะเศรษฐศาสตร์ มธ. เข้าร่วมงานการประชุมวิชาการระดับชาติของนักเศรษฐศาสตร์ ครั้งที่ 12 (The 12th National Conference of Economists) เศรษฐกิจไทยยุดดิจิตอล: แข่งขัน ยั่งยืน เท่าเทียม?

> > รายละเอียด

NEW!! งานวิเทศสัมพันธ์คณะจัดงาน Pre-Departure Orientation ให้แก่นักศึกษาของคณะที่กำลังจะเดินทางไปศึกษาแลกเปลี่ยนต่างประเทศประจำปีการศึกษา 2561

> > รายละเอียด

NEW!! คณะเศรษฐศาสตร์ มธ. ร่วมกับสมาคมเศรษฐศาสตร์ธรรมศาสตร์ ชมรมแสงเทียนสู่การศึกษา และรพ.ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ จัดโครงการบริจาคโลหิต เพื่อมอบให้โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ

> > รายละเอียด

NEW! งานโครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “ผลการปฏิบัติงานรอบ 12 เดือนของ ผู้บริหาร แนวทาง ทิศทาง และการวางแผนใน 2 ปี ถัดไป

> > รายละเอียด

NEW! งานเสวนาหัวข้อ “หนึ่งความยินดีในร้อยความเศร้า: พิเคราะห์ความเหลื่อมล้ำในการศึกษาไทย”

> > รายละเอียด

NEW! คณะเศรษฐศาสตร์ ร่วมพิธีศพเจ้าสัวชาตรี โสภณพนิช ประธานกรรมการธนาคารกรุงเทพ

> > รายละเอียด

NEW!! งานวันสถาปนามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ครบ 84 ปี

> > รายละเอียด

NEW! สมาคมเศรษฐศาสตร์ ธรรมศาสตร์ ร่วมกับคณะเศรษฐศาสตร์ มธ. จัดงานเลี้ยงฉลอง TU ECON 66: GRADUATION PARTY ให้กับบัณฑิตและมหาบัณฑิตคณะเศรษฐศาสตร์ มธ. ที่กำลังจะสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2560 นี้

> > รายละเอียด

NEW!!! งานสัมมนาหัวข้อ “Economic Integration and Special Economic Zones: Evidence from The Case of Border Provinces in Thailand,Cambodia and Vietnam”

> > รายละเอียด

NEW!! งานวันครบรอบการสถาปนาคณะเศรษฐศาสตร์ มธ. ปีที่ 69

> > รายละเอียด

NEW!! กิจกรรมธรรมศาสตร์ Cleanup Day

> > รายละเอียด

NEW!! งานการนำเสนอผลงานวิจัยและมอบประกาศนียบัตรให้แก่นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการอบรม Research Training Program

> > รายละเอียด

NEW! งานเสวนาหัวข้อ "พ.ร.ก. การประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลกับโอกาสในการพัฒนาเศรษฐกิจไทย"

> > รายละเอียด

NEW!!! งานเสวนาหัวข้อ “แจ็คหม่าเยือนไทย ใครได้ใครเสีย?"

> > รายละเอียด

NEW! คณะเศรษฐศาสตร์ มธ. ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาโครงการปริญญาตรี ภาคภาษาไทย ที่ได้รับรางวัลจากงานนำเสนอบทความสัมมนาดีเด่น Best Seminar Papers ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560

> > รายละเอียด

NEW! ผู้อำนวยการโครงการบัณฑิตศึกษา คณะเศรษฐศาสตร์ มธ. เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์โครงการ Thailand Scholarships (Year 2018) เพื่อคัดเลือกนักศึกษาเข้าศึกษาในระดับปริญญาโท และปริญญาเอก หลักสูตรนานาชาติ

> > รายละเอียด

NEW! "งานวันปรีดี พนมยงค์ ประจำปี 2561" คณะเศรษฐศาสตร์ และสมาคมเศรษฐศาสตร์ธรรมศาสตร์ ร่วมรำลึกถึงคุณงามความดี พร้อมแสดงกตเวทิตาโดยวางพานพุ่มสักการะอนุสาวรีย์ศาสตราจารย์ ดร.ปรีดี พนมยงค์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

> > รายละเอียด

NEW! คณะเศรษฐศาสตร์ มธ. ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาโครงการ BE ที่ได้รับรางวัลในงานนำเสนอบทความสัมมนาดีเด่น The Best Seminar Papers ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560

> > รายละเอียด

NEW!!! คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมต้อนรับตัวแทนจาก De La Salle University

> > รายละเอียด

NEW!!! งานสัมมนาหัวข้อ “Bitcoin และตลาดเงินดิจิตอล (Cryptocurrency) ความท้าทายต่อตลาดเงิน/ตลาดทุนไทย” โดย คุณปรมินทร์ อินโสม

> > รายละเอียด

NEW!!! โครงการปริญญาตรี หลักสูตรนานาชาติ (B.E.) ได้จัดอบรมหัวข้อ "Advertising in Facebook and Line" โดยคุณวณิชชา วรรคาวิสันต์, Social Media Team Leader & SMB Sale Manager

> > รายละเอียด

NEW!!! งานวิเทศสัมพันธ์คณะเศรษฐศาสตร์ ต้อนรับตัวแทนจาก The University of Porto

> > รายละเอียด

NEW!!! งานสัมมนาหัวข้อ “Asymmetric Effects of Oil Prices on Thai Stock Market” โดย อ.ดร.มณเฑียร สติมานนท์

> > รายละเอียด

NEW!!! ขอเชิญรับชมวิดีโอย้อนหลังงานสัมมนาของคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

> > รายละเอียด

NEW!!! คณะเศรษฐศาสตร์ มธ. จัดงานสืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2561 ทั้งวิทยาเขตท่าพระจันทร์ และศูนย์รังสิต

> > รายละเอียด

NEW!!! รศ.ดร.ชยันต์ ตันติวัสดาการ คณบดีพร้อมด้วยคณาจารย์อาวุโสของคณะเศรษฐศาสตร์ มธ. เข้าเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้แห่งใหม่ของธนาคารแห่งประเทศไทย

> > รายละเอียด

 
 
ส่งเมล์ให้เพื่อน
 
พิมพ์
คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ท่าพระจันทร์)
เลขที่ 2 ถ.พระจันทร์ แขวงพระบรมมหาราชวัง
เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยลัยธรรมศาสตร์ (ศูนย์รังสิต)
เลขที่ 99 หมู่ 18 ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง
อ. คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12121