หน้าหลัก - คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ไทย · English  
หน้าหลัก | ติดต่อเรา |
รู้จักท่านให้มากขึ้น<คลิ๊ก>
หน้าหลัก

ประกาศ ประกวดราคาจ้างการจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ณ อาคารเดือน บุนนาค คณะเศรษฐศาสตร์

> > รายละเอียด

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาด

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารคณะเศรษฐศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทีอนิกส์ (e-bidding)
> > รายละเอียด

NEW!! ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมงานสัมมนาพิเศษก้าวเข้าสู่ 70 ปี เศรษฐศาสตร์ ธรรมศาสตร์ ครั้งที่ 1 ในหัวข้อ: "เมื่อถึงทางแยก ความท้าทายและอนาคตสวัสดิการไทย"

> > รายละเอียด

NEW!! Invitation to attend the special B.E. Seminar Lecture on "Market Design, Pricing and Platform" given by Asst.Prof.Dr. Melati Nungsari ,Asia School of Business in Collaboration with MIT Sloan

> > รายละเอียด

NEW!! ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมฟังสัมมนาหัวข้อ “ยังมีความหมาย: แนวคิดเรื่องชุมชนของ Elinor Ostrom กับเศรษฐกิจในศตวรรษที่ 21” โดย อ.ชล บุนนาค, อาจารย์คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

> > รายละเอียด

NEW!! "วารสารเศรษฐศาสตร์ธรรมศาสตร์" ได้เปลี่ยนชื่อเป็น "Thailand and The World Economy [TWE]"

> > รายละเอียด

NEW!! ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมฟังซีรี่ย์สัมมนา "ขยับ เขย่า แนวคิดการพัฒนา วิเคราะห์วิพากษ์การพัฒนาจากมุมมองของนักคิดร่วมสมัย"

> > รายละเอียด

NEW! [26 ก.ย. 2561] ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมงานสัมมนาหัวข้อ 'Is there overeducation and skill mismatch among young graduates in Indonesia?'(Preliminary findings) โดย Assoc.Prof.Sachiko Miyata, Ritsumeikan University, ประเท

> > รายละเอียด

NEW! [28 ก.ย. 2561] ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมงานสัมมนาหัวข้อ “The Price of Greenness: Some Evidence from Green Bond Markets” โดย Dr.Donghyun Park, The Asian Development Bank (ADB)

> > รายละเอียด

NEW! [1 ต.ค. 2561] ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมงานสัมมนาหัวข้อ “Student Co-curricular Activities and How They Enhance Employability” โดย Dr.Harold Langford, Louisiana State University at Alexandria

> > รายละเอียด

NEW! คณะเศรษฐศาสตร์ มธ. ร่วมรณรงค์การใช้รถจักรยาน เพื่อการเดินทางภายใน มธ.ศูนย์รังสิต และจอดรถจักรยานในที่จอด เพื่อความสะดวกและปลอดภัย

> > รายละเอียด

กิจกรรมที่ผ่านมา

NEW! งานสัมมนาหัวข้อ “The Labor Market Integration of Rohingya Construction Workers in Peninsular Malaysia” โดย Asst.Prof.Dr. Melati Nungsari, Asia School of Business in Kuala Lumpur, Malaysia

> > รายละเอียด

NEW!! คณะเศรษฐศาสตร์ มธ. ขอขอบพระคุณ คุณทวีพันธุ์ อิงคานุสรณ์ ประธาน บมจ.โนโซมิเอ็นเตอร์ไพร์ส(ประเทศไทย)ที่ให้เกียรติมอบทุนการศึกษาแก่นักศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ โครงการปริญญาตรี ภาคภาษาไทย ประจำปีการศึกษา 2560

> > รายละเอียด

NEW!! โครงการเศรษฐศาสตรบัณฑิต หลักสูตรนานาชาติ ได้ร่วมถวายทุนการศึกษา ในโครงการพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราชอาณาจักรกัมพูชา ด้านการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561

> > รายละเอียด

NEW!! คณะเศรษฐศาสตร์ มธ. ขอขอบพระคุณ คุณณรงค์ ปัทมะเสวี ประธานมูลนิธิ นิยม ปัทมะเสวี และคุณพูลศรี พิชยพาณิชย์ (ภรรยา) ที่ให้เกียรติมอบทุนการศึกษาแก่นักศึกษาโครงการปริญญาตรี ภาคภาษาไทย

> > รายละเอียด

NEW!! คณะเศรษฐศาสตร์ มธ. จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการหัวข้อ "บ่มเพาะหน่วยงานเพื่อประเมินตนเองและจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเกณฑ์ EdPEx"

> > รายละเอียด

NEW!!! งานเสวนาโครงการติดตามเศรษฐกิจไทยครั้งที่ 14 (TEF14) หัวข้อ "ปฏิรูปการศึกษา เดินหน้าประเทศไทย"

> > รายละเอียด

NEW!! คณะเศรษฐศาสตร์ มธ. ขอแสดงความยินดี กับทีม FOXY นักศึกษาชั้นปีที่ 3 ของคณะ ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ในการประกาศผลรางวัลสุดยอด Idea สร้างสรรค์ ระดับประเทศ จากกิจกรรม Smart Start Idea by GSB Start up

> > รายละเอียด

NEW!! บมจ.ธนาคารกรุงเทพ มอบทุนการศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ)

> > รายละเอียด

NEW!! ศูนย์วิจัยความเหลื่อมล้ำและนโยบายสังคม (CRISP) คณะเศรษฐศาสตร์ มธ. ร่วมกับ สกว. ได้จัดกิจกรรม "โครงการพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ของ สกว."

> > รายละเอียด

NEW!!! คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมต้อนรับตัวแทนจาก Ritsumeikan University

> > รายละเอียด

NEW! งานสัมมนาหัวข้อ “Poverty and Prosocial Behavior” โดย ดร.สุภารี บุญมานันท์ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

> > รายละเอียด

NEW!!! งานปฐมนิเทศนักศึกษาแลกเปลี่ยนชาวต่างชาติ ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2561

> > รายละเอียด

NEW!! งานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ โครงการปริญญาตรี ภาคภาษาไทย ประจำปีการศึกษา 2561

> > รายละเอียด

NEW!! An Afternoon Choral Concert featuring B.E. students from the class MU 166: The Arts of Choral Singing

> > รายละเอียด

NEW!! คณะเศรษฐศาสตร์ มธ. จัดงานสัมมนาอาจารย์ ณ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก

> > รายละเอียด

NEW!! สำนักประสานงานวิจัยและพัฒนาชุดโครงการ “การหลุดพ้นจากกับดักรายได้ปานกลาง” คณะเศรษฐศาสตร์ มธ. ภายใต้การสนับสนุนของ สกว. ได้จัดการประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาเรื่อง การหลุดพ้นกับดักประเทศรายได้ปานกลาง ครั้งที่ 1/2561

> > รายละเอียด

NEW!! ศูนย์วิจัยนโยบายด้านเศรษฐกิจสีเขียว (PRO-Green) คณะเศรษฐศาสตร์ มธ.ร่วมต้อนรับคณะผู้แทนจาก The Center for Green Economy (CGE) ของ Chung-Hua Institution for Economic Research (CIER) ประเทศไต้หวัน

> > รายละเอียด

NEW!! คณะเศรษฐศาสตร์ มธ. ร่วมเป็นเจ้าภาพจัดงานการประชุมวิชาการนานาชาติ The 4th CITC Regional Conference 2018 "Accelerating the Paris Agreement Implementation through Climate Finance, Technology and Capacity Building"

> > รายละเอียด

NEW!!! ศูนย์วิจัยความเหลื่อมล้ำและนโยบายสังคม (CRISP) คณะเศรษฐศาสตร์ มธ. ได้จัดประชุมคณะกรรมการกำกับทิศทางของศูนย์วิจัยความเหลื่อมล้ำและนโยบายสังคม ครั้งที่ 1/2561

> > รายละเอียด

NEW!!! คณะเศรษฐศาสตร์ มธ. เข้าร่วมงานการประชุมวิชาการระดับชาติของนักเศรษฐศาสตร์ ครั้งที่ 12 (The 12th National Conference of Economists) เศรษฐกิจไทยยุดดิจิตอล: แข่งขัน ยั่งยืน เท่าเทียม?

> > รายละเอียด

NEW!! งานวิเทศสัมพันธ์คณะจัดงาน Pre-Departure Orientation ให้แก่นักศึกษาของคณะที่กำลังจะเดินทางไปศึกษาแลกเปลี่ยนต่างประเทศประจำปีการศึกษา 2561

> > รายละเอียด

NEW!! คณะเศรษฐศาสตร์ มธ. ร่วมกับสมาคมเศรษฐศาสตร์ธรรมศาสตร์ ชมรมแสงเทียนสู่การศึกษา และรพ.ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ จัดโครงการบริจาคโลหิต เพื่อมอบให้โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ

> > รายละเอียด

NEW! งานโครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “ผลการปฏิบัติงานรอบ 12 เดือนของ ผู้บริหาร แนวทาง ทิศทาง และการวางแผนใน 2 ปี ถัดไป

> > รายละเอียด

NEW! งานเสวนาหัวข้อ “หนึ่งความยินดีในร้อยความเศร้า: พิเคราะห์ความเหลื่อมล้ำในการศึกษาไทย”

> > รายละเอียด

NEW! คณะเศรษฐศาสตร์ ร่วมพิธีศพเจ้าสัวชาตรี โสภณพนิช ประธานกรรมการธนาคารกรุงเทพ

> > รายละเอียด

NEW!! งานวันสถาปนามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ครบ 84 ปี

> > รายละเอียด

NEW! สมาคมเศรษฐศาสตร์ ธรรมศาสตร์ ร่วมกับคณะเศรษฐศาสตร์ มธ. จัดงานเลี้ยงฉลอง TU ECON 66: GRADUATION PARTY ให้กับบัณฑิตและมหาบัณฑิตคณะเศรษฐศาสตร์ มธ. ที่กำลังจะสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2560 นี้

> > รายละเอียด

NEW!!! งานสัมมนาหัวข้อ “Economic Integration and Special Economic Zones: Evidence from The Case of Border Provinces in Thailand,Cambodia and Vietnam”

> > รายละเอียด

NEW!! งานวันครบรอบการสถาปนาคณะเศรษฐศาสตร์ มธ. ปีที่ 69

> > รายละเอียด

NEW!!! ขอเชิญรับชมวิดีโอย้อนหลังงานสัมมนาของคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

> > รายละเอียด

NEW!!! รศ.ดร.ชยันต์ ตันติวัสดาการ คณบดีพร้อมด้วยคณาจารย์อาวุโสของคณะเศรษฐศาสตร์ มธ. เข้าเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้แห่งใหม่ของธนาคารแห่งประเทศไทย

> > รายละเอียด

 
 
ส่งเมล์ให้เพื่อน
 
พิมพ์
คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ท่าพระจันทร์)
เลขที่ 2 ถ.พระจันทร์ แขวงพระบรมมหาราชวัง
เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยลัยธรรมศาสตร์ (ศูนย์รังสิต)
เลขที่ 99 หมู่ 18 ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง
อ. คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12121