หน้าหลัก - คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ไทย · English  
หน้าหลัก | ติดต่อเรา |
รู้จักท่านให้มากขึ้น<คลิ๊ก>
หน้าหลัก

NEW!!! ประชาสัมพันธ์งานประชุมเชิงวิชาการ The 4th Trilateral Workshop in Economics: Applied Economics

> > รายละเอียด

NEW!!! ประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครเข้าศึกษาเศรษฐศาสตรบัณฑิต ภาคภาษาไทย ประจำปีการศึกษา 2561 รอบที่ 1 (Portfolio)

> > รายละเอียด

NEW!!! UPDATE!!! ปฏิทินชุดงานสัมมนา ECON-TU Seminar Series 2017 (ต.ค. - พ.ย.)

> > รายละเอียด

NEW! แนะนำอาจารย์ใหม่และอาจารย์พิเศษของคณะเศรษฐศาสตร์ มธ.

> > รายละเอียด

NEW!!! ขอเชิญร่วมงานแนะนำหลักสูตรปริญญาโทเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ พร้อมฟังเสวนาเรื่อง “เศรษฐศาสตร์กับการตัดสินใจทางธุรกิจ” ในวันเสาร์ที่ 30 กันยายน 2560 >>ลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่นี่

> > รายละเอียด

NEW!!! คณะเศรษฐศาสตร์ มธ. ขอประชาสัมพันธ์ข่าว "การประกวดการออกแบบสื่อให้ความรู้ทางการเงิน ภายใต้โครงการฉลาดคิด ฉลาดใช้" จัดโดยกรุงศรี คอนซูมเมอร์ อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่

> > รายละเอียด

NEW!!! เชิญรับชมวิดีโอฉบับสมบูรณ์ของงานสัมมนาเชิงวิชาการหัวข้อ "Caught in a Trap? Asia and the Pacific’s Middle-Income Countries at a Crossroads" ได้ที่นี่

> > รายละเอียด

NEW!!! คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เชิญ ดร.เสกสรรค์ ประเสริฐกุล เป็นปาฐก สำหรับปาฐกถา ป๋วย อึ๊งภากรณ์ ครั้งใหม่

> > รายละเอียด

กิจกรรมที่ผ่านมา

NEW!!! คณะเศรษฐศาสตร์ มธ. ออกบูธงาน TU-OPEN HOUSE 2017

> > รายละเอียด

NEW!!! ประชาคมเศรษฐศาสตร์ มธ. ร่วมกันปลูกดอกดาวเรืองให้บานสะพรั่งในช่วงพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพในหลวงรัชกาลที่ 9

> > รายละเอียด

NEW!!! คณะเศรษฐศาสตร์ มธ.ได้ติดต่อโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติมาฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ (4 สายพันธุ์) ให้แก่บุคลากรของคณะฯ

> > รายละเอียด

NEW!!! คณะเศรษฐศาสตร์ มธ. นำโดย ผศ.ดร.นิธินันท์ วิศเวศวร และผศ.ดร.พรเทพ เบญญาอภิกุล พร้อมด้วยนักศึกษาปริญญาตรี B.E.เข้าร่วมงาน Amartya Sen Lecture Series

> > รายละเอียด

NEW!!! The special edition of Book Dissemination on "Production Networks in Southeast Asia"

> > รายละเอียด

NEW!!! บมจ.ธนาคารกรุงเทพ มอบทุนการศึกษาให้แก่คณะเศรษฐศาสตร์ มธ.

> > รายละเอียด

NEW!!! งานปฐมนิเทศนักศึกษาแลกเปลี่ยนชาวต่างชาติ ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2560

> > รายละเอียด

NEW!!! คณะเศรษฐศาสตร์ มธ. ได้จัดอบรมการเรียนการสอนแบบ Active Learning และการเรียนรู้แบบใหม่ด้วย Massive Open Online Course (MOOC)

> > รายละเอียด

NEW!!! คณะเศรษฐศาสตร์ มธ. ได้จัดโครงการอบรมสำหรับบุคลากรของคณะฯในหัวข้อ “สื่อใหม่(New Media)ในชีวิตประจำวัน: การประยุกต์ใช้ในการทำงาน: การใช้ Social Media ในการประชาสัมพันธ์”

> > รายละเอียด

NEW!!! งานสัมมนาหัวข้อ “Factors influencing a firm’s decision to conduct remanufacturing insight in developing country: the case study of Thailand” โดย Jirapan Chaowanapong

> > รายละเอียด

หน่วยบริการคอมพิวเตอร์ ของคณะเศรษฐศาสตร์ มธ. ได้จัดการอบรมเชิงปฎิบัติการ เพื่อแนะนำการใช้งานข้อมูล และการจัดการข้อมูลในระบบ intranet ระบบใหม่รวมถึงอบรมการแก้ไขเอกสาร Office ด้วย Drive plug-in for Microsoft Office

> > รายละเอียด

งานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ คณะเศรษฐศาสตร์ มธ. ประจำปีการศึกษา 2560

> > รายละเอียด

โครงการบัณฑิตศึกษา คณะเศรษฐศาสตร์ มธ. ได้จัดงานปฐมนิเทศให้นักศึกษาใหม่ โครงการบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560

> > รายละเอียด

คณะเศรษฐศาสตร์ มธ. ร่วมจัดงานการประชุมผู้เชี่ยวชาญนานาชาติ ในหัวข้อ Revitalizing Rural Development for Poverty Eradication in Asia ระหว่างวันที่ 1- 4 สิงหาคม 2560

> > รายละเอียด

งานสัมมนาหัวข้อ "Resource Management in Peri-Urban areas: Going beyond urban metabolism" โดย Dr. Gustavo Arciniegas, Advisor on GIS and Collaborative Planning - Geo-Col, The Netherlands

> > รายละเอียด

NEW!!! คณะเศรษฐศาสตร์ มธ.ร่วมตักบาตรพระสงฆ์ 66 รูป ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

> > รายละเอียด

NEW!!! กิจกรรมโครงการบริจาคโลหิตคณะเศรษฐศาสตร์ ประจำปี 2560

> > รายละเอียด

NEW!!! งานเสวนาโครงการติดตามเศรษฐกิจไทยครั้งที่ 11 (Thammasat Economic Focus-TEF11) ในหัวข้อ "จับตาทิศทางเศรษฐกิจไทยครึ่งปีหลัง กระเตื้องหรือซึมยาว"

> > รายละเอียด

คณะเศรษฐศาสตร์ มธ. ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวพัฒน์นฤมล เดชขำ นักศึกษาปริญญาโทเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ (MBE) ที่ได้รับรางวัลดีเด่นการนำเสนอผลงานวิทยานิพนธ์ ในการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 2

> > รายละเอียด

NEW!!! คณะเศรษฐศาสตร์ มธ. ได้ร่วมเป็นเจ้าภาพ และวางพวงมาลาถวายสักการะ ในการบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

> > รายละเอียด

NEW!!! คณะเศรษฐศาสตร์ มธ. ได้ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพ รศ.มนตรี บริสุทธิ์ อดีตอาจารย์คณะเศรษฐศาสตร์ และรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร

> > รายละเอียด

NEW!!! กิจกรรมนำเสนอผลงานการค้นคว้าอิสระของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ ในงานประชุมวิชาการการนำเสนอผลงานการค้นคว้าอิสระ ด้านเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ ประจำปีการศึกษา 2559

> > รายละเอียด

NEW!!! อาจารย์ ดร. ชญานี ชวะโนทย์ และอาจารย์ ดร.อนิณ อรุณเรืองสวัสดิ์ ได้นำนักศึกษาหลักสูตร B.E. International Program คณะเศรษฐศาสตร์ มธ. ขอเข้าเยี่ยมคารวะท่านอุปทูตและร่วมรับฟังการบรรยายสรุป ณ สถานเอกอัครราชทูตไทย กรุงฮานอย สาธารณร

> > รายละเอียด

งานสัมมนาในหัวข้อ “Multi-sectoral DSGE approach to the Thai Business cycles studies” โดย อาจารย์ ดร.กิตติชัย แซ่ลี้ อาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์ มธ.

> > รายละเอียด

คณะเศรษฐศาสตร์ มธ. ขอร่วมแสดงความเสียใจกับการจากไปของ รศ.ดร.วิไลวรรณ วรรณนิธิกุล อดีตอาจารย์คณะเศรษฐศาสตร์

> > รายละเอียด

NEW!!! งานสัมมนาในหัวข้อ “Optimal Regulation of Network Expansion” โดย Associate Prof. Bert Willems, Visiting Assistant Professor, Department of Economics, Tilburg University

> > รายละเอียด

คณะเศรษฐศาสตร์ เข้าร่วมงานวันสถาปนามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ครบรอบปีที่ 83 ในวันอังคารที่ 27 มิถุนายน 2560

> > รายละเอียด

NEW!!! คณะเศรษฐศาสตร์ มธ. จัดงานสัมมนาอาจารย์ภายใน และภายนอกของคณะฯ

> > รายละเอียด

คณะเศรษฐศาสตร์ขอแสดงความยินดีกับ คุณมนู เลียวไพโรจน์ ศิษย์เก่าของคณะเศรษฐศาสตร์

> > รายละเอียด

NEW!!! ประมวลภาพกิจกรรมงานครบรอบวันสถาปนาคณะเศรษฐศาสตร์ มธ. ปีที่ 68 ในวันพุธที่ 14 มิถุนายน 2560 ที่ผ่านมา

> > รายละเอียด

NEW!!! คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ มธ.พร้อมด้วยคณะฯ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าฯถวายทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 ในโครงการพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราชอาณาจักรกัมพูชา ตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

> > รายละเอียด

NEW!!! คณะเศรษฐศาสตร์ มธ. เข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติของนักเศรษฐศาสตร์ ครั้งที่ 11 (The Eleventh National Conference of Economists) ซึ่งจัดขึ้นที่สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)

> > รายละเอียด

คณะเศรษฐศาสตร์ มธ.(ศูนย์รังสิต) ได้มีโอกาสต้อนรับผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรสายสนับสนุนของคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่เดินทางมาศึกษาดูงานด้านการจัดการเรียนการสอนของคณะฯ

> > รายละเอียด

NEW!!! คณะเศรษฐศาสตร์ มธ. ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ร่วมสร้างองค์ความรู้ทางด้านเศรษฐศาสตร์แรงงาน เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ

> > รายละเอียด

NEW!!! คณะเศรษฐศาสตร์ มธ. และสมาคมคณะเศรษฐศาสตร์ธรรมศาสตร์ ร่วมวางพานพุ่มสักการะอนุสาวรีย์ศาสตราจารย์ ดร.ปรีดี พนมยงค์ ในงาน “วันปรีดี” ประจำปี 2560 ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

> > รายละเอียด

คณะเศรษฐศาสตร์ มธ. ขอแสดงความยินดีกับ นายดลเดช ชึตต์ นักศึกษาชั้นปีที่ 3 ของคณะฯ ที่สามารถคว้ารางวัลจากการแข่งขัน Deloitte Southeast Asia Tax Challenge 2017

> > รายละเอียด

 
 
ส่งเมล์ให้เพื่อน
 
พิมพ์
คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ท่าพระจันทร์)
เลขที่ 2 ถ.พระจันทร์ แขวงพระบรมมหาราชวัง
เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยลัยธรรมศาสตร์ (ศูนย์รังสิต)
เลขที่ 99 หมู่ 18 ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง
อ. คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12121