หน้าหลัก - คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ไทย · English  
หน้าหลัก | ติดต่อเรา |
รู้จักท่านให้มากขึ้น<คลิ๊ก>
หน้าหลัก

NEW!! ขอเชิญร่วมการสัมมนาเรื่อง "Infrastructure Financing in Asia: Book overview and Role of institutions”

> > รายละเอียด

NEW!! หลักสูตรปริญญาโทเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ (MBE) เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ (รุ่นที่ 24) ประจำปีการศึกษา 2563

> > รายละเอียด

NEW!! คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขอเชิญร่วมงานแนะนำหลักสูตรเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ (MBE)

> > รายละเอียด

NEW!! งานวิจัยฉบับสมบูรณ์เรื่อง “การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีและการเพิ่มผลิตภาพของเศรษฐกิจไทย”

> > รายละเอียด

NEW! [Thailand and The World Economy (TWE)] Our new issue: Volume 37, Number 3, September - December 2019

> > รายละเอียด

กิจกรรมที่ผ่านมา

NEW! การสัมมนาเรื่อง "Behavioural Economics: Theory and Practice”

> > รายละเอียด

NEW! การอบรมครั้งที่ 4 โครงการ The Stock Master University 2019 หัวข้อ "การบริหารการเงินส่วนบุคคลและสายอาชีพด้านการเงินการธนาคาร"

> > รายละเอียด

NEW! การสัมมนาเรื่อง "การออกนโยบายเพื่อเปลี่ยนพฤติกรรมของคน มองทะลุนโยบายเชิงเศรษฐศาสตร์พฤติกรรม”

> > รายละเอียด

NEW!! นักศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ มธ.คว้ารางวัลรองชนะเลิศเหรียญทองแดงและรางวัลชมเชยจากการแข่งขันเศรษฐศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 11

> > รายละเอียด

NEW!! โครงการอบรมเศรษฐศาสตร์สำหรับครูผู้สอนวิชาสังคมศึกษาระดับมัธยมศึกษา รุ่นที่ 36

> > รายละเอียด

NEW!! Singapore Management University (SMU) จัดงาน Information Talk ณ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

> > รายละเอียด

NEW!การเสวนาชุด Thammasat Economic Focus (TEF) ครั้งที่ 17 เรื่อง “ไตรมาสสุดท้ายเศรษฐกิจไทย เราจะไปกันทางไหน?”

> > รายละเอียด

NEW!! คณะเศรษฐศาสตร์ เข้าร่วมงานแนะแนว Dek-D's TCAS on Stage & Dek-D's TCAS Fair ครั้งที่ 13

> > รายละเอียด

NEW!! เปิดตัวโครงการ The Stock Master University

> > รายละเอียด

NEW!! คณะเศรษฐศาสตร์ให้การต้อนรับอาจารย์จาก National Chengchi University

> > รายละเอียด

NEW!! ผู้บริหารคณะเศรษฐศาสตร์ให้การต้อนรับคณะครูและนักเรียน โรงเรียนศรีธรรมราชศึกษา จังหวัดนครศรีธรรมราช

> > รายละเอียด

NEW!! National University of Laos เยือนคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

> > รายละเอียด

NEW! งานสัมมนาเรื่อง "Mission Match, Career Concerns, and Welfare Outcomes: Ampur-Level Vertical Bureaucrats”

> > รายละเอียด

NEW! งานสัมมนาเรื่อง "Factors Influencing changes in Marriage and Low-Fertility: Evidence from Thailand and Vietnam”

> > รายละเอียด

NEW!! ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร คณะเศรษฐศาสตร์ ปีการศึกษา 2561

> > รายละเอียด

NEW!! บมจ.ธนาคารกรุงเทพ มอบทุนการศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ)

> > รายละเอียด

NEW!! งานแสดงนิทรรศการและแนะแนวการศึกษา “ตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา” ครั้งที่ 23

> > รายละเอียด

NEW!! นักศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ มธ. และทีมคว้ารางวัลชนะเลิศและรองชนะเลิศอันดับ 1 “PTT Star Team” จากการแข่งขัน Young Financial Star Competition 2019 (YFS)

> > รายละเอียด

NEW!! งานปฐมนิเทศนักศึกษา Incoming exchange students คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

> > รายละเอียด

NEW!! งานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

> > รายละเอียด

NEW!! งานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาโท หลักสูตรเศรษฐศาสตร์มหาบัณฑิต

> > รายละเอียด

NEW! โครงการอบรมด้านเครื่องมือ Social Big Data ภายใต้หัวข้อ​ "Using​ data​ analytics for​ marketing​ communication"

> > รายละเอียด

 
 
ส่งเมล์ให้เพื่อน
 
พิมพ์
คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ท่าพระจันทร์)
เลขที่ 2 ถ.พระจันทร์ แขวงพระบรมมหาราชวัง
เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยลัยธรรมศาสตร์ (ศูนย์รังสิต)
เลขที่ 99 หมู่ 18 ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง
อ. คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12121