หน้าหลัก - คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ไทย · English  
หน้าหลัก | ติดต่อเรา |
รู้จักท่านให้มากขึ้น<คลิ๊ก>
หน้าหลัก

NEW!! งานเดิน - วิ่ง 70 ปี เศรษฐศาสตร์ ธรรมศาสตร์ TU ECON Virtual Run 2019

> > รายละเอียด

NEW!! ขอเรียนเชิญร่วมโครงการอบรมเศรษฐศาสตร์สำหรับครูผู้สอนวิชาสังคมศึกษาระดับมัธยมศึกษา รุ่นที่ 36 ระหว่างวันที่ 15 - 18 ตุลาคม 2562

> > รายละเอียด

NEW! [Thailand and The World Economy (TWE)] Our new issue: Volume 37 Number 2, May - August 2019

> > รายละเอียด

NEW! [Thailand and The World Economy (TWE)] Our new issue: Volume 37 Number 1, January--April 2019

> > รายละเอียด

กิจกรรมที่ผ่านมา

NEW!! งานปฐมนิเทศนักศึกษา Incoming exchange students คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

> > รายละเอียด

NEW!! งานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

> > รายละเอียด

NEW!! งานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาโท หลักสูตรเศรษฐศาสตร์มหาบัณฑิต

> > รายละเอียด

NEW! โครงการอบรมด้านเครื่องมือ Social Big Data ภายใต้หัวข้อ​ "Using​ data​ analytics for​ marketing​ communication"

> > รายละเอียด

NEW! งานสัมมนาเรื่อง "Multilevel taxation, competition and sorting: Evidence from regional borders"

> > รายละเอียด

NEW! งานสัมมนาเรื่อง "Peer effects in Diabetes: Evidence from Waianae”

> > รายละเอียด

NEW! การแข่งขัน RSM STAR Case Competition 2019 ณ ประเทศเนเธอร์แลนด์

> > รายละเอียด

NEW! งานแข่งขันออกแบบนโยบายเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2561

> > รายละเอียด

NEW! งานสถาปนามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ครบรอบ 85 ปี

> > รายละเอียด

NEW! งานสัมมนาชุด "ความเหลื่อมล้ำหลากมิติ" ครั้งที่ 5 ภายใต้หัวข้อ "ความเหลื่อมล้ำในมิติเพศภาพ"

> > รายละเอียด

NEW! TU ECON Mini Marathon

> > รายละเอียด

NEW! งานสัมมนา 70 ปี รัฐศาสตร์ – เศรษฐศาสตร์ ธรรมศาสตร์ "มองไปข้างหน้าเศรษฐกิจการเมืองไทย"

> > รายละเอียด

NEW! งานวันครบรอบ 70 ปี การสถาปนาคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

> > รายละเอียด

NEW! งานเสวนา เรื่อง “ความเหลื่อมล้ำในมิติสาธารณสุข”

> > รายละเอียด

NEW! งานเสวนา เรื่อง “บัตรสวัสดิการแห่งรัฐกับการแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำ”

> > รายละเอียด

NEW! งานเสวนา เรื่อง “Dynamics of Income Inequality in Thailand in the 21st Century”

> > รายละเอียด

NEW!! คณะเศรษฐศาสตร์ ธรรมศาสตร์ ต้อนรับคณะผู้แทนจาก University of East Anglia

> > รายละเอียด

NEW!! คณะเศรษฐศาสตร์ ธรรมศาสตร์ ต้อนรับคณะผู้แทนจาก Lucerne University of Applied Sciences and Arts

> > รายละเอียด

NEW!!! คณะเศรษฐศาสตร์ มธ. จัดงานสืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2562 ทั้งวิทยาเขตท่าพระจันทร์ และศูนย์รังสิต

> > รายละเอียด

NEW!"งานวันสัญญา ธรรมศักดิ์ ประจำปี ๒๕๖๒” คณะเศรษฐศาสตร์ ร่วมรำลึกถึงคุณงามความดี พร้อมแสดงกตเวทิตาโดยวางพานพุ่มสักการะอนุสาวรีย์ศาสตราจารย์ ดร. สัญญา ธรรมศักดิ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

> > รายละเอียด

NEW!!! งานเปิดตัวหนังสือ “72 ปี รังสรรค์ ธนะพรพันธุ์”

> > รายละเอียด

 
 
ส่งเมล์ให้เพื่อน
 
พิมพ์
คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ท่าพระจันทร์)
เลขที่ 2 ถ.พระจันทร์ แขวงพระบรมมหาราชวัง
เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยลัยธรรมศาสตร์ (ศูนย์รังสิต)
เลขที่ 99 หมู่ 18 ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง
อ. คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12121