ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตำแหน่ง อาจารย์ ครั้งที่ 3/2566
ประกาศรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย (คณะเศรษฐศาสตร์) ตำแหน่งนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ สายสนับสนุนวิชาการ
ประกาศรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักทรัพยากรมนุษย์ปฏิบัติการ สายสนับสนุนวิชาการ
ใบสมัครงานพนักงานมหาวิทยาลัย
ใบสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์