ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมธ.สายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ประจำ
ประกาศผลการคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย (คณะเศรษฐศาสตร์) ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
ใบสมัครงานพนักงานมหาวิทยาลัย
ใบสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์