Position Announcement of the Faculty of Economics, Thammasat University
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ประจำ จำนวน 1 อัตรา
ประกาศรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย (คณะเศรษฐศาสตร์) ตำแหน่งนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ สายสนับสนุนวิชาการ
ใบสมัครงานพนักงานมหาวิทยาลัย
ใบสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์