ร่วมบริจาค


บริจาคผ่านบัญชีธนาคาร

เพื่อกองทุนการศึกษา
เพื่อกองทุนพัฒนาคณะฯ
เพื่อกองทุนพัฒนาห้องสมุดป๋วยฯ
 

สามารถโอนเงินเข้าบัญชี

ธนาคาร
สาขา
ชื่อบัญชี
เลขที่บัญชี
 
ธนาคาร
สาขา
ท่าพระจันทร์
ชื่อบัญชี
คณะเศรษฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (บริจาค)
เลขที่บัญชี
663-4-11875-2


 

หรือ ร่วมบริจาคผ่าน e-Donation


 

ช่องทางการติดต่อ

Tel : 0 2696 6112-3
Fax : 0 2564 2891
Email: donate.ectu@econ.tu.ac.th