ทำเนียบคณบดี

ความสำเร็จของคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นั้น สามารถพิจารณาได้จากผู้ที่ก้าวขึ้นมาดำรงตำแหน่งสูงสุดของคณะเศรษฐศาสตร์ ซึ่งคณบดีตั้งแต่ยุคก่อตั้งจนถึงปัจจุบันทุกท่านล้วนเป็นบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ และเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวาง ทั้งจากนักศึกษา ประชาชน และชุมชนวิชาการระหว่างประเทศตลอดมา ดังนี้