การกระจายความเจริญในประเทศไทย

การกระจายความเจริญในประเทศไทย

EDITORIAL NOTE

การสัมมนาทางวิชาการประจำปี 2538
"การกระจายความเจริญในประเทศไทย"
วิเคราะห์เจาะลึกถึงสาเหตุและผลกระทบของการกระจุกตัวทางเศรษฐกิจ
เสนอทางออกด้านเศรษฐกิจ กฎหมาย และการเมือง เพื่อการกระจายความเจริญในประเทศไทย
วันที่ 30-31 มีนาคม 2538
ณ ห้องบอลรูม โรงแรมรอยัล ออคิด เชอราตัน
จัดโดย คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

RESEARCH ARTICLE

สารบัญ

- สังคมไทยกับการกระจายโอกาสและรายได้
- ความแตกต่างในความเจริญเศรษฐกิจระหว่างเมืองและชนบท และผลสะท้านต่อนโยบายการสร้างโครงสร้างพื้นฐานที่เป็นถนน
- การกระจายโครงสร้างพื้นฐานและประสิทธิภาพ ไฟฟ้าและโทรคมนาคม
- การปฎิวัติการคลังเพื่อการกระจายความเจริญ
- กระจายแหล่งอุตสาหกรรม กระจายความเจริญหรือกระจายมลภาวะ
- กฎหมายไทย เพื่อการกระจุกหรือกระจายความเจริญ
- ปฏิรูปการเมืองกับการกระจายความเจริญ

วารสารอื่นๆ
ความท้าทายของการยกระดับ S-Curve ในยุค Next Normal
ความท้าทายของการยกระดับ S-Curve ในยุค Next Normal
ดูเพิ่มเติม
ก้าวต่อไป เพื่อประเทศไทยที่ยั่งยืน
ก้าวต่อไป เพื่อประเทศไทยที่ยั่งยืน
ดูเพิ่มเติม
ชีวิตที่เหลื่อมล้ำ เหลื่อมล้ำตลอดชีวิต
ชีวิตที่เหลื่อมล้ำ เหลื่อมล้ำตลอดชีวิต
ดูเพิ่มเติม
นวัตกรรมพลิกโลก การเปลี่ยนผ่านและความท้าทายของประเทศไทย
นวัตกรรมพลิกโลก การเปลี่ยนผ่านและความท้าทายของประเทศไทย
ดูเพิ่มเติม
Re-design Thailand ทำอย่างไรให้เศรษฐกิจไทยเติบโตอย่างยั่งยืน
Re-design Thailand ทำอย่างไรให้เศรษฐกิจไทยเติบโตอย่างยั่งยืน
ดูเพิ่มเติม
เส้นทางเศรษฐกิจไทยบนความผันผวนของเศรษฐกิจโลก
เส้นทางเศรษฐกิจไทยบนความผันผวนของเศรษฐกิจโลก
ดูเพิ่มเติม
EDITORIAL NOTE

การสัมมนาทางวิชาการประจำปี 2538
"การกระจายความเจริญในประเทศไทย"
วิเคราะห์เจาะลึกถึงสาเหตุและผลกระทบของการกระจุกตัวทางเศรษฐกิจ
เสนอทางออกด้านเศรษฐกิจ กฎหมาย และการเมือง เพื่อการกระจายความเจริญในประเทศไทย
วันที่ 30-31 มีนาคม 2538
ณ ห้องบอลรูม โรงแรมรอยัล ออคิด เชอราตัน
จัดโดย คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

RESEARCH ARTICLE

สารบัญ

- สังคมไทยกับการกระจายโอกาสและรายได้
- ความแตกต่างในความเจริญเศรษฐกิจระหว่างเมืองและชนบท และผลสะท้านต่อนโยบายการสร้างโครงสร้างพื้นฐานที่เป็นถนน
- การกระจายโครงสร้างพื้นฐานและประสิทธิภาพ ไฟฟ้าและโทรคมนาคม
- การปฎิวัติการคลังเพื่อการกระจายความเจริญ
- กระจายแหล่งอุตสาหกรรม กระจายความเจริญหรือกระจายมลภาวะ
- กฎหมายไทย เพื่อการกระจุกหรือกระจายความเจริญ
- ปฏิรูปการเมืองกับการกระจายความเจริญ