การกระจายความเจริญในประเทศไทย

การกระจายความเจริญในประเทศไทย

EDITORIAL NOTE

การสัมมนาทางวิชาการประจำปี 2538
"การกระจายความเจริญในประเทศไทย"
วิเคราะห์เจาะลึกถึงสาเหตุและผลกระทบของการกระจุกตัวทางเศรษฐกิจ
เสนอทางออกด้านเศรษฐกิจ กฎหมาย และการเมือง เพื่อการกระจายความเจริญในประเทศไทย
วันที่ 30-31 มีนาคม 2538
ณ ห้องบอลรูม โรงแรมรอยัล ออคิด เชอราตัน
จัดโดย คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

RESEARCH ARTICLE

สารบัญ

- สังคมไทยกับการกระจายโอกาสและรายได้
- ความแตกต่างในความเจริญเศรษฐกิจระหว่างเมืองและชนบท และผลสะท้านต่อนโยบายการสร้างโครงสร้างพื้นฐานที่เป็นถนน
- การกระจายโครงสร้างพื้นฐานและประสิทธิภาพ ไฟฟ้าและโทรคมนาคม
- การปฎิวัติการคลังเพื่อการกระจายความเจริญ
- กระจายแหล่งอุตสาหกรรม กระจายความเจริญหรือกระจายมลภาวะ
- กฎหมายไทย เพื่อการกระจุกหรือกระจายความเจริญ
- ปฏิรูปการเมืองกับการกระจายความเจริญ

วารสารอื่นๆ
ก้าวต่อไปเพื่อประเทศไทยที่ยั่งยืน
ก้าวต่อไปเพื่อประเทศไทยที่ยั่งยืน
ดูเพิ่มเติม
การแสดงปาฐกกาพิเศษ ป๋วย อึ๊งภากรณ์ ครั้งที่ 18
การแสดงปาฐกกาพิเศษ ป๋วย อึ๊งภากรณ์ ครั้งที่ 18
ดูเพิ่มเติม
การแสดงปาฐกกาพิเศษ ป๋วย อึ๊งภากรณ์ ครั้งที่ 17
การแสดงปาฐกกาพิเศษ ป๋วย อึ๊งภากรณ์ ครั้งที่ 17
ดูเพิ่มเติม
การแสดงปาฐกกาพิเศษ ป๋วย อึ๊งภากรณ์ ครั้งที่ 16
การแสดงปาฐกกาพิเศษ ป๋วย อึ๊งภากรณ์ ครั้งที่ 16
ดูเพิ่มเติม
การแสดงปาฐกกาพิเศษ ป๋วย อึ๊งภากรณ์ ครั้งที่ 15
การแสดงปาฐกกาพิเศษ ป๋วย อึ๊งภากรณ์ ครั้งที่ 15
ดูเพิ่มเติม
“ชีวิตที่เหลื่อมล้ำ : เหลื่อมล้ำตลอดชีวิต”
“ชีวิตที่เหลื่อมล้ำ : เหลื่อมล้ำตลอดชีวิต”
ดูเพิ่มเติม
EDITORIAL NOTE

การสัมมนาทางวิชาการประจำปี 2538
"การกระจายความเจริญในประเทศไทย"
วิเคราะห์เจาะลึกถึงสาเหตุและผลกระทบของการกระจุกตัวทางเศรษฐกิจ
เสนอทางออกด้านเศรษฐกิจ กฎหมาย และการเมือง เพื่อการกระจายความเจริญในประเทศไทย
วันที่ 30-31 มีนาคม 2538
ณ ห้องบอลรูม โรงแรมรอยัล ออคิด เชอราตัน
จัดโดย คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

RESEARCH ARTICLE

สารบัญ

- สังคมไทยกับการกระจายโอกาสและรายได้
- ความแตกต่างในความเจริญเศรษฐกิจระหว่างเมืองและชนบท และผลสะท้านต่อนโยบายการสร้างโครงสร้างพื้นฐานที่เป็นถนน
- การกระจายโครงสร้างพื้นฐานและประสิทธิภาพ ไฟฟ้าและโทรคมนาคม
- การปฎิวัติการคลังเพื่อการกระจายความเจริญ
- กระจายแหล่งอุตสาหกรรม กระจายความเจริญหรือกระจายมลภาวะ
- กฎหมายไทย เพื่อการกระจุกหรือกระจายความเจริญ
- ปฏิรูปการเมืองกับการกระจายความเจริญ