เศรษฐศาสตร์ ธรรมศาสตร์ ให้อะไรมากกว่าที่คุณคิด

ศิษย์เก่ารุ่น ICON: เศรษฐศาสตร์ ธรรมศาสตร์ พัฒนา'คน' พัฒนา'ชาติ

 

 

เศรษฐศาสตร์ ธรรมศาสตร์ ให้อะไรมากกว่าที่คุณคิด #IDOL ECON

 

ศิษย์เก่าคณะเศรษฐศาสตร์ ธรรมศาสตร์ รุ่น "NEW GEN ECON"